Aktuelt - Side 9

Skogsmaskin jobber med å felle trær
Publisert 12. feb. 2021 10:02

Høgskolen i Innlandet er med når man endelig skal finne ut om skogbruket i Norge er en arbeidsplass for alle, eller om kvinnene forlater sektoren når de er ferdig utdannet.  

Publisert 25. jan. 2021 08:32

For første gang har forskere ved bruk av ulike typer sensorer sett på hva som skjer med elgen når den blir jaktet på med hund. Og konklusjonen er klar.

Publisert 19. jan. 2021 14:10

Høgskolen ved Senter for livslang læring (SELL) fikk i 2018 i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle en nettbasert kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk, LK20, kalt fagfornyelsen. SELL skal nå videreutvikle kompetansepakken, og har startet et 2-årig utviklingsarbeid med en verdi på 3,7 millioner.