Videreutvikling av kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

Høgskolen ved Senter for livslang læring (SELL) fikk i 2018 i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle en nettbasert kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk, LK20, kalt fagfornyelsen. SELL skal nå videreutvikle kompetansepakken, og har startet et 2-årig utviklingsarbeid med en verdi på 3,7 millioner. 

LK20, kalt fagfornyelsen, tar for seg fem temaer i innføringen av den nye læreplanen.

Den nettbasert kompetansepakken foregår som et opplæringsprogram ute på skolene. Målgruppen er skoleledere og lærere, men brukes også av skoleeiere og andre høgskole- og universitetsmiljøer i Norge. Antall registrerte brukere er i dag omkring 84 000 representert ved cirka 2600 skoler.

SELL skal nå videreutvikle kompetansepakken, og har startet et 2-årig utviklingsarbeid med en verdi på 3,7 millioner. Det skal jobbes med å utvikle to nye moduler samt at kompetansepakken skal tilpasses videregående opplæring. I tillegg skal det samles inn brukererfaringer med tanke på hvordan kompetanseprogrammet oppleves og brukes av målgruppen.

Prosjektet ledes av Hege Havn 

Se video om kompetansepakken her

Publisert 19. jan. 2021 14:10 - Sist endret 21. des. 2021 16:56