27 søkere til dekan-stillinger

27 personer har søkt de fire ledige stillingene som dekaner ved Høgskolen i Innlandet.

– Vi har gode kandidater til alle de fire ledige stillingene. Dette er helt sentrale lederstillinger som vil bidra sterkt til høgskolens videre utvikling, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. 

Dekanene er øverste faglige og administrativt ansvarlige ved høgskolens fakulteter. I tillegg deltar de i rektors ledergruppe. Høgskolen har seks dekaner, og fire av stillingene ble lyst ut før sommeren. 

Stillingene er ledige fordi dagens åremål går ut ved årsskiftet. 

Både interne og eksterne søkere

– Vi har mange interne søkere, men også eksterne kandidater med en spennende bakgrunn. Nå starter prosessen med intervjuer og referansesjekk, før høgskolestyret gjør tilsettingene senere i høst, sier Svenkerud.

Det er oppnevnt et innstillingsutvalg for hver av de fire stillingene.  Utvalgene har både interne og eksterne deltakere og ledes av rektor. Hvert utvalg leverer en innstilling til høgskolestyret, før styret tilsetter i stillingene

Søkerlistene er klare

Søknadsfristen gikk ut 1. september og søkerlistene er nå klare. 

Flere søkere har bedt om unntak fra oppføring på offentlig søkerliste. Disse ønskene er individuelt vurdert opp mot bestemmelsene i offentlighetsloven, og i noen tilfeller innvilget.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)

Søkerliste:

 1. Ingrid Guldvik (65), Dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Lillehammer
 2. Liv Ødbehr (56), Instituttleder, Hamar
 3. Ine Wigernæs (52), Førsteamanuensis/fagenhetsleder/forskningsgruppeleder, Oslo
 4. Eivind Opsahl (50), Avdelingssjef, Gjøvik 
 5. Raoul Nap-Goedhuis (53), Dean, Oldambt
 6. Boye Welde (52), Førsteamanuensis, Levanger
 7. Per Morten Fredriksen (55), Professor, Bærum
 8. Søker unntatt offentlighet, kvinne

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Søkerliste:

 1. Pavlina Ivanova (51), Rektor, Trøgstad
 2. Phalangchok Wanphet (46), Nord University, Verdal
 3. Marit Honerød Hoveid (61), Professor i pedagogikk, Trondheim
 4. Morten Ørbeck (61), Dekan ved HINNs Fakultet for lærerutdanning og pedagogikkvitenskap,  Hamar
 5. Boye Welde (52), Førsteamanuensis, Levanger
 6. Arild Hovland (60), Førsteamanuensis, Drammen
 7. Søker unntatt offentlighet, kvinne

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)

Søkerliste:

 1. Søker unntatt offentlighet, mann
 2. Jens Uwe Korten (59), prorektor samfunnskontakt, Lillehammer 
 3. Søker unntatt offentlighet, kvinne 
 4. Søker unntatt offentlighet, mann
 5. Jo Sondre Moseng 43 Instituttleder Lillehammer 
 6. Søknad trukket

Den norske filmskolen (DNF)

Søkerliste:

 1. Ahmad Alhaffar (36), Teknisk ingeniør, Gjøvik
 2. Søker unntatt offentlighet, mann 
 3. Søker unntatt offentlighet, kvinne 
 4. Karin Julsrud (68) Dekan ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet, Oslo
 5. Søker unntatt offentlighet, kvinne 
 6. Søker unntatt offentlighet, kvinne
Publisert 3. sep. 2021 12:27 - Sist endret 7. sep. 2021 08:23