Skal være med å styrke skogutdanningene i Sør-Afrika

Høgskolen i Innlandet er sentrale når ti millioner EU-kroner skal brukes for å gjøre de høyere utdanningene innen skogbruk mer fremtidsrettede i Sør-Afrika.

Bilde av skogsdrift i Sør-Afrika

KLIMASMART: Det Erasmus+-finansierte prosjektet skal hjelpe til med å gjøre sørafrikanske skogbruksstudenter mer attraktive for næringen.

Det er ikke tilfeldig at det er miljøet på Evenstad som er bedt om å bidra i dette unike treårige Erasmus+-prosjektet.

– Vi på Evenstad har kompetansen på klimasmart skogbruk. Vi har også erfaring med såkalt problembasert læring (PBL), forteller Vladimir Naumov, førsteamanuensis på institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad.

Han er HINNs representant inn i dette prosjektet der høgskolen, sammen med to universiteter i Finland, skal være med å forme fremtidens skogutdanning på fem universiteter i Sør-Afrika.

Sørger for god kvalitet

Portrettbidle av Vladimir Naumov
Vladimir Naumov gleder seg til å starte arbeidet skikkelig og håper det blir mulighet til studentutveksling dette året.

Prosjektet har det klingende navnet «21st Century Climate-Smart Forestry Education for Livelihoods and Sustainability in South Africa».

Eller i kortversjon - FOREST21. 

De to universitetene i Finland som er med på prosjektet har i lengre tid hatt samarbeid med sine søsterinstitusjoner i Sør-Afrika, men tok kontakt med Evenstad-miljøet for å dra nytte av kompetansen de har.

– Vi har fått ansvaret for kvaliteten i hele prosjektet så vi når de målene som er satt opp, forteller Naumov.

Arbeidet startet i år og målet er klart.

– Prosjektet handler om å hjelpe de sørafrikanske universitetene som driver med skogbruksutdanning å utvikle studieprogram som er tilpasset markedet i landet slik at studentene får jobb etter endt utdanning.

Klimasmart skogbruk

I tillegg til å sørge for at prosjektet når målene sine, skal altså høgskolen bidra i fagutviklingen.

– Den pedagogiske delen vår baserer seg på PBL. Vi utvikler et problem som studentene jobber med å løse praktisk i tett samarbeid med næringen selv, sier Vladimir.

Og nettopp en tett kobling mellom utdanningene og skogbruksnæringen er viktig å få til. Dette er noe miljøet på Evenstad er vant med.

– Studenter som tar utdanning innen skogbruk i Sør-Afrika har problemer med å få jobb når de er ferdige. Vi skal være med å videreutvikle studieprogrammene deres så de svarer til utfordringene de møter i hverdagen, forteller Naumov.

Og blant utfordringene de møter i hverdagen er hvordan man kan legge til rette for et klimavennlig skogbruk.

–En viktig del av prosjektet vil handle om de klimaendringene næringen står overfor, sier førsteamanuensisen på Evenstad.

Logo for prosjektet Forest 21

Skal forske på prosjektet

Prosjektet er altså helt i startfasen.

Arbeidsgrupper er satt ned, planer er lagt for en storstilt utveksling av studenter mellom landene som er med, og i månedene som kommer blir det fokus på kartlegging.

– Vi skal gjennomføre en spørreundersøkelse i næringen og blant de fem universitetene som er med, for å finne ut hva de tror de mangler når det gjelder blant annet klimasmart skogbruk, sier Vladimir.

OG – det skal også forskes underveis.

– Vi skal skrive noen artikler basert på det vi finner ut blant annet i disse spørreundersøkelsene og gjennom data vi får tilgang til i løpet av prosjektet, avslutter Vladimir Naumov.

Samarbeidspartnere:

Sør-Afrika:

  • University of Venda
  • Tshwane University of Technology
  • Fort Cox Agriculture and Forestry Training Institute
  • Nelson Mandela University
  • Stellenbosch University

Europa:

  • Häme University of Applied Sciences, Finland (coordinator)
  • Aalto University, Finland
  • Inland Norway University of Applied Sciences, Norway
Av Ole Martin Ringlund
Publisert 19. aug. 2021 14:33 - Sist endret 20. mai 2022 12:45