Hva innebærer Brexit for HINN?

Effekten av Brexit for forskningssamarbeid og student- og ansattutveksling.

Foto: Pixabay.

Forskningssamarbeid

Storbritannia fortsetter deltakelse i Copernicus, Euratom og Horizon Europe programmene, for EUs neste programperiode 2021-2027.

Dette innebærer at eksisterende forskningssamarbeid kan videreføres og at nye forskningsprosjekter med britiske partneruniversiteter kan iverksettes under EUs kommende rammeprogram.

Student- og ansattutveksling under Erasmus+

Selv om Storbritannia har valgt å gå ut av Erasmus+ for neste programperiode, vil student- og ansattutveksling med Erasmus+ stipend til Storbritannia kunne gjennomføres til og med vårsemesteret 2022 (muligens til og med våren 2023).

Samtidig har britene lansert sitt eget mobilitetsprogram: The Turing scheme. Turing programmet, oppkalt etter den britisk matematikeren og datamaskinpioneren Allen Turing, som leverte viktige bidrag innen kryptografi, informatikk og kunstig intelligens, vil tre i kraft fra 2021.

Den britiske regjering har satt av rundt en milliard NOK til Turing programmet. Det er foreløpig ikke klart om den nye mobilitetsordningen kun vil gjelde britiske studenter og ansatte som reiser ut, eller om den også vil gjelde internasjonale studenter og ansatte som reiser inn under avtale med britiske universiteter.

Informasjon om det nye mobilitetsprogrammet finner du her:
New Turing scheme to support thousands of students to study and work abroad - GOV.UK (www.gov.uk)

Visum

Norske studenter som skal på ordinær utveksling til Storbritannia (under 6 måneder) vil ikke trenge visum.
Studenter som skal gjennomføre praksisopphold i Storbritannia (internship), må søke visum.

Deltidsjobb i UK

En konsekvens av Brexit er at norske studenter på ordinær utveksling til Storbritannia (under 6 måneder) ikke vil kunne jobbe i UK under utvekslingsoppholdet.

Kontakt internasjonalt kontor for mer informasjon om student- og ansattutveksling til Storbritannia gjennom Erasmus+

Av Gunnar Furseth Klinge
Publisert 12. jan. 2021 08:41 - Sist endret 21. des. 2021 17:05