Stor interesse for etter- og videreutdanning

Stadig flere ser verdien i å ta faglig påfyll. Studiet ledelse og digitalisering på oppdrag fra Fagforbundet fikk 627 søkere til 100 studieplasser.

Dette tallet gjør studiet til et av de mest populære ved HINN. Samarbeidet med Fagforbundet går helt tilbake til 2009, der Fagforbundet har tilbudt studier til mange av sine medlemmer og noen har fullført en bachelorutdanning.

- Dette studiet er nyutviklet i samarbeid med Fagforbundet, og følger etter mange andre tidligere studietilbud på oppdrag innenfor organisasjon og ledelse. Denne gang er det 100 studenter fra hele landet som får studieplass, alle medlemmer i Fagforbundet, sier instituttleder ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring, Jens Petter Madsbu.  

Nettbasert studium med oppstart i februar 2021

Studiet er nettbasert og har et omfang på 30 studiepoeng. Undervisningen starter 18. februar, og strekker seg utover våren og høsten. Studiet er en grunnutdanning med digital undervisning, og retter oppmerksomheten mot ledelse og digitalisering, organisasjon, kommunikasjon og HRM.

Leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Trond Finstad, skal selv gjennomføre studiet. Han beskriver det som svært gledelig at mange av medlemmene i Fagforbundet skal gjøre som han, studere ledelse og digitalisering.

Stadig flere søkere

- Tallene vitner om at det er en stor etterspørsel etter denne type studier. Jeg opplever at vi har truffet godt med tilbudet, men det er naturligvis synd at vi ikke har mulighet til å tilby alle søkerne plass på studiet. Antall søkere har doblet seg kun det siste året, noe som viser at det er et sterkt ønske hos våre medlemmer for å ta videreutdanning, sier Finstad.

Personlig håper han at studiet vil gi han mer kompetanse på digitale prosesser som er viktige for ledelse og arbeidsliv.

- Vi er inne i en tid der digitaliseringen forandrer arbeidshverdagen for de fleste av oss. Digitalisering gir økte muligheter, men også utfordringer innen ledelse, HRM og organisasjon, mener Finstad.

Studiet gir en bred tilnærming til hvilke implikasjoner digitalisering har for ledelse og arbeidsliv, der teori og praksis blir koblet slik at studentene får god muligheter til å ta i bruk ny kunnskap i arbeidshverdagen.

- Vi ønsker å møte den nye, mer digitaliserte arbeidshverdagen med relevant og anvendelig kompetanse. Eksempelvis tar vi et dykk ned i utfordringer og muligheter knyttet til bruk av sosiale medier i organisasjoner. Vi tilrettelegger for utdanning ved siden av jobb og det er her samarbeidet med Fagforbundet kommer inn i bildet som en viktig ressurs for å sikre både relevant og anvendelig innhold og undervisningsopplegg som er kombinerbart med jobb, sier Madsbu.

Opptatt av kompetanseheving

Finstad sier Fagforbundet som en arbeidstakerorganisasjon er opptatt av å hjelpe medlemmene sine, blant annet ved å tilby kompetansehevingstilbud. Mange av studentene tror han har mange år i arbeidslivet bak seg, Nå er de motiverte til å få ny kunnskap.

- Det de har felles tror jeg er at de ønsker en bevisstgjøring og få ny innsikt i hvordan de kan bli en enda bedre leder. Så håper jeg at studentene etter fullført studium vil oppleve at de har god kjennskap til ledelsesmessige implikasjoner ved digitalisering og at de kan sette seg godt inn i muligheter ved digitalisering, avslutter Finstad.

Studieomtale:
Ledelse og digitalisering - Fagforbundet

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 20. aug. 2021 14:17 - Sist endret 26. aug. 2021 10:03