Drømmen er å bli forfatter

Silje fordyper seg i norsk på master i kultur- og språkfagenes didaktikk. Målet på sikt er en karriere som forfatter.

23-åringen er snart ferdig på master i kultur- og språkfagenes didaktikk, med fordypning i norsk, på studiested Hamar.

Silje beskriver det som et veldig fint studium som først og fremst er rettet mot læreryrket, men det retter også oppmerksomheten mot kommunikasjon mellom mennesker mer generelt, så den kan brukes på mange andre arenaer også.

 Studentene som søker seg til dette studiet kan velge mellom engelsk, norsk og musikk som fordypning.

- Masteren ble anbefalt til meg av min nåværende veileder på masteroppgaven. Det er et allsidig studium som gir en generell kompetanse på det språklige og litterære som kan brukes i mye annet også utover læreryrket. Jeg valgte studiet for å få flere muligheter på arbeidsmarkedet, sier Silje.

En master for deg som er interessert i språk og litteratur

Silje, som kommer fra Flisa i Åsnes kommune, har begynt på masterutdanningen på HINN rett etter at hun ble ferdig med en fri bachelorgrad innenfor språk og litteratur. Når det gjelder denne bachelorgraden så ble den satt sammen av Silje selv. 

Hun hadde et årsstudium i norsk, et halvt år med samfunnsfag og et halvt år med examen philosophicum, i tillegg til et år med allmenn litteraturvitenskap. Bachelorgraden ble avsluttet med et fordypningshalvår hun brukte til å skrive bacheloroppgave i norsk.

- Min bachelorgrad var en veldig god base for å begynne på denne masterutdanningen. Her lærer vi mye om hvordan vi kan lære bort innenfor de ulike fagene. Vi har fagdidaktikk og blir kjent med ulike teorier innenfor litteratur, kultur og om mennesker i kultur, men oppmerksomheten rettes også mot hvordan vi kan undervise folk med norsk som andrespråk. Det er generelt mye om hvordan språk fungerer og hvordan vi bruker det som vi gjør og hvordan vi leser. Det eneste jeg var overrasket over er hvor mye lesemengden øker fra bachelor til master.

Fordypingene i engelsk og norsk gir økt forståelse av kommunikasjon mellom mennesker

Ønsker du å ta denne masteren kan du velge mellom flere ulike studieforløp. Silje går på heltid over to år og har fem samlingsdager i løpet av et semester med undervisning fra kl.9.00 til kl.15.00.

- Vi har to emner hvert semester og på samlingsdagene har vi undervisning i det ene før lunsj og i det andre etterpå. Studiet innebærer dermed veldig mye selvstudium. Det er også to arbeidskrav fra hvert emne, i tillegg til et nettseminar som baserer seg på gruppesamarbeid.

Det beste med studiet, mener Silje, er at det gir allmennkompetanse som kan brukes på veldig mange områder i arbeidslivet.

- Studiet bidrar til å forstå kommunikasjon mellom mennesker bedre, ved hjelp av litteratur-, språk- og kulturteori får man en bedre innsikt i hvordan og hvorfor folk sier som de gjør og hvordan vi kan gjøre kommunikasjon lettere. Det er noe som kan benyttes i veldig mange yrker.

Silje sier at masteren med fordyping i norsk eller engelsk passer til alle som har interesse for språk og litteratur. Du må også være forberedt på at studiet tidvis er teoretisk tungt og krevende.

-  Jeg anbefaler denne masteren til alle som har stor interesse for de to hovedbolkene, språk og litteratur. Å være interessert i dette er kjempeviktig for å kunne holde ut hele veien og finne motivasjonen også når vi går gjennom tunge teoretiske deler. I tillegg må du også bli glad i å studere på egenhånd og lese mye. 

Trives med å studere på Hamar

Silje har blant annet studert i Oslo i løpet av bachelorutdanningen. Storbyopplevelsen savner hun ikke. Å være student i Hamar beskriver hun som mye mer trivelig.  

- Det beste med studiested Hamar er at det er en mindre skole med færre studenter og lærere. Slik får man et tettere forhold både til undervisere og studenter. Undervisere på Hamar bruker mye tid på å skape en god relasjon til studentene sine og de er veldig tilgjengelige. Stemningen er mindre formell enn det var i Oslo. Det er akkurat denne avslappet stemningen som gjør studenttilværelsen i Hamar rett og slett koseligere og triveligere enn i storbyen. Studiestedet har i tillegg perfekt plassering.

Studentene har ikke så mange anledninger til å møtes men det er kanskje akkurat det som motiverer dem til å benytte muligheten når den oppstår. Ifølge Silje har det sosiale miljøet på masterstudiet vært veldig fint.

- De fleste av studentene er allerede lærere og er godt voksne mennesker, men det er også noen som er i samme situasjon som meg og kommer rett fra en bachelorgrad uten mye arbeidserfaring. og har ikke vært ute i arbeidslivet enda. Denne miksen fungerer veldig godt.

Drømmer om å bli forfatter

Drømmejobben til Silje er å bli forfatter siden hun er veldig glad i å skrive. Hun håper virkelig at drømmen hennes kan oppfylles, men i første omgang har hun planer om å ta et årsstudium etter fullført mastergrad.  

- Jeg skal søke på praktisk pedagogisk utdanning (PPU) til høsten for å få undervisningskompetanse. Masterstudiet forbereder deg veldig godt til læreryrket, men siden det ikke har noe praksis så blir man ikke kvalifisert til å undervise, med mindre man har gått på lærerutdanning fra før. Når det kommer til fremtidige jobbmuligheter så er jeg interessert i lærerjobber, men også i stillinger innenfor kommunikasjon, informasjon og bibliotek.

Studieomtale

Master i kultur- og språkfagenes didaktikk 

Av Reka Hodgyai
Publisert 20. aug. 2021 14:34 - Sist endret 26. aug. 2021 10:52