Vi er pionerer for studiet

I 2015 gikk Elin rett ut i jobb som nyutdannet sykepleier. Da hun høsten 2020 fikk muligheten til å spesialisere seg på deltid kom hun tilbake til oss. 

Elin Prøitz Hornseth startet høsten 2020 på master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten (studiet har nå skiftet navn til master i avansert klinisk allmennsykepleie) ved studiested Elverum, samme sted som hun tok bachelor i sykepleie. Studiene kombinerer hun med å jobbe fulltid som sykepleier i bydel St.Hanshaugen, i en seksjon som jobber med rehabilitering, avklaring og mestring.

Kombinerer jobb med studier

- Jeg er opprinnelig fra Elverum, og flyttet som nyutdannet til Oslo da jeg fikk jobb der. Nå har jeg bodd i hovedstaden i seks år, og siden studiet endelig ble mulig å ta på deltid lot det seg kombinere med jobben, sier Elin.

Hun er del av det første kullet som tar studiet på deltid. Hun bor og jobber fortsatt i Oslo, mens hun får faglig påfyll i form av digital undervisning og enkelte fysiske samlinger.

- Studiet er veldig spisset mot det jeg driver med i min nåværende jobb og det jeg ønsker å jobbe mer med i fremtiden. For meg var det helt avgjørende at studiet endelig ble tilbudt på deltid, da jeg har jobb og boliglån som jeg må håndtere.

Første kullet som tar studiet på deltid

Elin er del av et kull på ca. 20 deltidsstudenter. Hun beskriver kullet som intimt og fint, og roser foreleserne for at de tar hensyn til at studentene er i jobb. Foreleserne kan navnet på alle, og er svært tilgjengelige for studentene.

- Studiet er veldig fleksibelt og bra faglig, der vi får en god ekspertkompetanse i sykepleie. Så langt har vi lært mye om hvordan vi skal få implementert rollen som avansert klinisk sykepleier i arbeidslivet. Det er veldig nytt og fremtidsrettet det vi lærer på studiet, og da er det viktig at vi finner måter å få utøvd det vi lærer i jobbene våre. Vi blir egentlig pionerer for studiet, mener Elin.

En fremtidsrettet utdannelse

Master i avansert klinisk allmensykepleie gjør deg som student i stand til å bidra til utvikling av fremtidsrettede helsetjenester, i kjølvannet av samhandlingsreformen fra 2012 som økte kravene til hva kommunehelsetjenestene skal levere av tjenester. Dette har igjen ført til økt behov for sykepleiefaglig kompetanse ute i kommunene.

- Studiet baserer seg i stor grad på å se brukere helhetlig, benytte vår kunnskap til å gi de riktige tjenestene til enhver tid, samt basere det vi iverksetter på evidensbasert forskning. Akkurat nå har vi om vitenskapsteori som er opptakten til å kunne skrive en bra masteroppgave, mens vi i starten lærte mye om helsevurdering og fikk økt kompetanse om diagnoser og tidlig intervensjon for brukere vi møter ute.

Passer både for nyutdannede og for de med erfaring som sykepleier

Elin mener studiet passer godt for deg som har en genuin interesse for sykepleiefaget, men ønsker bredere og mer inngående kompetanse. De fleste har gjerne jobbet som sykepleiere en stund, men studiet retter seg både mot nyutdannede sykepleiere og du som har arbeidserfaring som sykepleier.

- For meg er det mest interessant å ha en type koordinerende rolle som sykepleier. I tillegg til å jobbe med faget, kan du være en veileder, drive med coaching, konsultasjoner, forskning og utvikling. Studiet gjør deg i stand til å følge opp en bruker mer dyptgående enn det vanlige sykepleiere gjør, og åpner for mer helhetlige løsninger overfor brukeren.

Godt mottatt hos arbeidsgiver

Som ansatt i Oslo kommune ble Elin møtt med forståelse da hun ønsket faglig påfyll hos oss. Hun mener kommunen er opptatt av og satser på kompetanseheving for de ansatte, noe som igjen har ført til at hun har blitt møtt med fleksibilitet både hos arbeidsgiver og ved studiet.

- Jeg måtte forklare arbeidsgiveren min hva studiet gikk ut på og hvilken verdi det ville ha for meg. Deretter har jeg fått det tilrettelagt på en god måte. Det mest utfordrende er praksisperiodene, men om man planlegger i god tid løser det seg, sier Elin.

Studiet er treårig, og Elin satser på å ha fullført mastergraden våren 2023.

- Jeg vil fortsette å jobbe der jeg er i dag, men vil i større grad enn nå jobbe med det jeg lærer om på studiet. Det kan bli en liten utfordring å implementere det jeg lærer om på arbeidsplassen min, men jeg må bare få dem til å forstå at det jeg lærer er viktig og fremtidsrettet, avslutter Elin.

Studieomtale

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 20. aug. 2021 14:28 - Sist endret 26. aug. 2021 10:14