Kombinerer idrettsstudier med jobb i forsvaret

Ingrid er en student litt utenom det vanlige. Hun studerer på Lillehammer, er bosatt på Askøy og jobber i Forsvaret i Nord-Norge.

Ingrid Marie Sæther tar bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i helse og treningsfysiologi. Hun er tidlig i studieløpet og kombinerer studiene med fulltidsjobb som befal i Forsvaret i Nord-Norge. 

28-åringen snakker varmt om studiet sitt og dets bredt sammensatte fagkombinasjon.

- Før jeg begynte å studere leste jeg gjennom hele studielisten fra A til Å hos Samordna Opptak og kom frem til at dette var det mest spennende jeg ønsket å lære mer om.

Hittil synes hun det faglige innholdet har stått til forventingene, og vel så det. Teorien har ikke bare vist seg å være spennende, men også praktisk anvendelig, noe Ingrid drar nytte av både i hverdagen og i stillingen som troppssjef i vakt og sikring.

Verdien av gode forelesere

Ingrid trekker fram de dyktige foreleserne som det desidert beste ved studiet.

- De har faglig høy kompetanse, er autentiske og engasjerer studentene med entusiasme og humor i undervisningen.  

Mange av foreleserne bidrar også aktivt i forskning ved seksjon for helse og treningsfysiologi (SHT).

- De har et fantastisk testlaboratorium og moderne treningsfasiliteter som gir oss studenter mulighet til å ta del i en rekke spennende og banebrytende prosjekter.

Ingrid anbefaler også SHT’s podcast «Trening» som er å finne både på Apple og Spotify. Videre forteller hun at muligheten for å kombinere studietiden med utenlandsopphold er noe det blir tilrettelagt for i 5.semester. HINN har avtale med over 200 institusjoner i mer enn 40 land og de kan under normale omstendigheter velge mellom Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Hun påpeker også at skolen i stor grad tilrettelegger for studentene.

- HINN tilrettelegger blant annet for at studenter kan kombinere toppidrett og utdanning.

Med toppidrettsstatus stilles det like krav til faglig kompetanse som til ordinære studenter, men studieløpet kan forlenges og man kan få tilrettelegging av obligatorisk aktivitet og eksamener. Ingrid har ikke toppidrettsstatus selv, men får tilrettelagt slik at studiet lar seg kombinere med jobben i Forsvaret.

- Tilretteleggingen har gitt meg muligheten til å prøve ut og sammenlikne ulike metoder vi lærer om på skolen underveis i praksis på jobb.

Et springbrett videre

Mulighetene videre etter fullført bachelorgrad er mange.

- For de som er ønsker å se seg ut et yrke før de velger studium vil du etter fullført grad være kvalifisert til å jobbe med trening innen helsesektoren, som personlig trener, og med idrettsutøvere på både individ og lagsnivå. Du kan også jobbe innenfor skoleverket, treningssenter, idrettsorganisasjoner, rehabiliteringssentre eller drive med forskning.

De som ønsker å studere videre etter fullført bachelor kan bygge på med master- og deretter doktorgrad. HINN tilbyr masterutdanning i treningsfysiologi. Om man ønsker jobb eller videreutvikling innenfor pedagogikk kan man også bygge på med PPU.

For hennes egen del blir veien til underveis.

- Jeg forholder meg stort sett til omgivelsene i et nåtidsperspektiv. Videre kommer jeg til å fortsette å jobbe med og studere ulike fagfelt jeg finner interessante, nyttige og utfordrende så lenge jeg har det gøy underveis og lar veien bli til mens jeg går.

Treningens betydning for helse

Ingrid anbefaler studiet for de som ønsker å jobbe med alt fra rehabilitering i en ende av skalaen, til toppidrett i den andre og alt mellom. 

- For de som ikke ønsker jobb innenfor fagfeltet er treningens betydning for helse og livskvalitet noe det er viktig at alle har et forhold til.

Hun mener det er mye forkunnskap som kan være relevant for fagfeltet.

- Det meste innenfor anatomi, fysiologi, patofysiologi, treningslære, helse, statistikk, pedagogikk og ledelse er nyttig. For å veilede andre i trening er det viktig at man opparbeider seg god nok egenteknikk og erfaringsbase, så egen treningserfaring kommer også godt med.

Hun understreker at ingen av de overnevnte punktene er nødvendig forkunnskap og at studiet er lagt opp slik at studentene lærer dette underveis.

Praksis i fokus

Hun anser det som en styrke at studiet i stor grad prioriterer å gi studentene praktisk erfaring.

- Dette studiet skiller seg fra mange andre studier ved at det inneholder mye praktisk undervisning og det er satt av god tid til flere praksisperioder allerede fra tidlig fase av utdanningen. Selv har jeg fullført en praksisperiode så langt da jeg var på et treningssenter i to uker. 

Avslutningsvis sier hun at uavhengig av hvilken fagretning man velger vil det for enhver student være fordelaktig med selvbevissthet og initiativ.

- Å være bevisst på egne styrker og svakheter og å ta initiativ er viktige faktorer som i stor grad påvirker læringsutbyttet, spesielt når det gjelder arbeid i grupper organisert av skolen og på fritiden. Bevissthet rundt hvorfor man velger et studium er viktig for motivasjon som videre kan gjenspeiles i innsatsen underveis.

Studieomtale

Bachelor i idrettsvitenskap

Av Amanda Thomassen Westerheim
Publisert 20. aug. 2021 14:38 - Sist endret 26. aug. 2021 14:39