Satser bredt på helse og velferd

Høgskolen i Innlandet satser på en ny doktorgrad i helse og velferd og søker etter åtte stipendiater innen flere fagfelt.

En ung person holder hånden til en eldre person

De åtte stipendiatene vil være tilknyttet det nye doktorgradsprogrammet i helse og velferd (HELVEL) som er under oppbygging. 

Foto: Høgskolen i Innlandet.

– Vi bygger opp et nytt doktorgradsprogram som skal jobbe bredt med helse og velferdsspørsmål. Programmet skal koble fagdisipliner som sosialvitenskap, helsevitenskap, folkehelsevitenskap og idrettsvitenskap, sier dekan Per Morten Fredriksen ved fakultet for helse- og sosialvitenskap.

De åtte stipendiatstillingene er nylig lyst ut, med varierende søknadsfrist. De vil følges av flere enkeltutlysninger senere.

– Vi håper mange ser dette som spennende muligheter og sender oss en søknad, sier Fredriksen.

Helse hele livet

Innholdet i de utlyste stipendiatstillingene spenner fra å skulle jobbe med barn og unges deltakelse knyttet til egen helse, til fysisk aktivitet blant eldre på pleiehjem, traumepsykologi og migranter og helse.

– Vi bygger et doktorgradsprogram som utvikler kunnskap om helse og velferd i et livsløpsperspektiv, fra forebygging av helseutfordringer blant unge til håndtering av sykdom blant eldre, forklarer Per Morten Fredriksen.

– Programmet skal spenne fra å jobbe med enkeltindividers helse til hvordan samfunnsmessige forhold, og utforming av tjenester, hemmer og fremmer helse og livskvalitet, fortsetter han.

Doktorgradsprogrammet forutsetter tett samarbeid med blant annet kommunene i Innlandet, Sykehuset Innlandet og frivillige organisasjoner. I tillegg legges det opp til utstrakt involvering og samarbeid på tvers innad ved høgskolen.

Omfattende forskerutdanning

Forskerutdanningen som stipendiatene skal igjennom varer normalt i fire år. Den vil inneholde en opplæringsdel og et selvstendig forskningsarbeid som munner ut i en doktorgradsavhandling.

Stipendiatene vil delta aktivt i forskermiljøer nasjonalt og internasjonalt, og stå for faglig formidling knyttet til doktorgradsarbeidet sitt.

Det nye doktorgradsprogrammet «Helse og velferd» ble godkjent i vinter av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Programmet er under etablering, og vil være i full drift fra høsten 2022.

Det erstatter ph.d.-programmet «Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling» (BUK) som fases ut, men delvis videreføres i det valgfrie emnet Barn og unges oppvekst og deltagelse.

Det er i dag fortsatt 21 stipendiater i BUK, og disse vil disputerer i løpet av to år i BUK.

Kontakt

Bilde av Mari Rysst
Professor og BUK-leder
E-post
mari.rysst@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 65

Av Tore Høyland
Publisert 23. mars 2022 15:32 - Sist endret 23. mars 2022 15:32