– Studiet gir et fantastisk grunnlag

Det sier Egil Granum i Viken Skog om bachelor i skogbruk. Nyutdannede med bakgrunn fra Evenstad er ettertraktet, spesielt som skogbruksledere. 

Mann med motorsag i skogen.

Bachelor i skogbruk ved Evenstad åpner mange dører i arbeidslivet. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Mange av de som skal ta vare på skogen i fremtiden studerer på Evenstad, og blant dem finner vi 21 år gamle Pål fra Toten som studerer bachelor i skogbruk. Etter fullført videregående ventet et opphold i militæret før en anbefaling fra en kamerat på Evenstad fikk han til å velge Evenstad som studiested. 

– For meg som ikke hadde noen skogrelatert bakgrunn når jeg begynte her, synes jeg at det å se hvor stor skognæringen er og hvor mange muligheter som ligger i skogen, er noe av det som er mest spennende med å ta dette studiet. Det å utdanne seg innen et så dagsaktuelt tema som skog er morsomt, og jeg ser mange muligheter ved å ta en slik utdannelse, sier Pål.

Portrettfoto studentambassadør Pål
Pål studerer skogbruk på studiested Evenstad. Foto : Bjørn H. Pettersen, Viken Skog. 

Behovet for arbeidskraft i bransjen vil vært stort i årene som kommer. En fersk undersøkelse gjennomført av Velg Skog blant en rekke skogeierorganisasjoner viser at Viken Skog har et forventet behov for nyansettelser av skogfagutdannede på mellom 21 og 40 årsverk de neste fem årene.

Har rekruttert mange fra Evenstad

Skogseiersamvirkeforetaket Viken Skog er med andre ord blant aktørene som er på utkikk etter talentfulle studenter fra Evenstad. Granum, som er kommunikasjonsrådgiver i Viken Skog, forteller at studenter fra HINN har et godt rykte på seg hos dem.

– Vi har de senere årene ansatt om lag 15 personer med bachelor fra Evenstad. De aller fleste er fortsatt hos oss. Det er ingen tvil om at studentene fra Evenstad er svært sterke på det praktiske og trenger mindre opplæring sammenlignet med studenter fra andre utdanningsinstitusjoner på det rent praktiske, sier Granum.

Portrettfoto Egil Granum
Egil Granum er kommunikasjonsrådgiver i Viken Skog. Foto : Viken Skog. 

– Her på Evenstad har vi gode kontakter med skognæringen, som gjør at man møter på flere potensielle arbeidsgivere i løpet av studietiden. I tillegg ser vi en økning i bruk av trebaserte produkter og utskiftninger fra plast- og oljebaserte produkter. Skogen og trebaserte produkter er viktige elementer inn mot det grønne skiftet, og her trengs det flere med skogutdannelse, mener Pål.

Et praktisk rettet studium

Bachelor i skogbruk er et av flere studier ved Evenstad som retter oppmerksomheten mot det praktiske med å jobbe i skogen. Skogen rett ved forvaltes av studiestedet, og mye av undervisningen foregår utendørs i fantastiske omgivelser etter at man først har fått en teoretisk innføring innendørs. Pål mener nyutdannede fra Evenstad også har sitt å lære bort når de kommer ut i jobb.

– Vi sitter ofte på den ferskeste kunnskapen og vitenskapen. Det gjør at vi kan komme inn med litt friske øyne. Mange i min generasjon har bedre IT-kunnskaper enn de litt eldre i skogbruket, som er en fordel med den teknologiske utviklingen i næringen. Så har vi muligheten til å spesialisere oss underveis i studiet, for eksempel i bacheloroppgaven, sier Pål.

Granum sier bachelor i skogbruk spesielt gir et fantastisk grunnlag om man ønsker å jobbe som skogbruksleder, som det vil være et stort behov for fremover. Bransjen er ifølge Granum inne i et generasjonsskifte og vil derfor trenge påfyll av ung arbeidskraft.

– Vi forvalter store verdier og er opptatt av å ha høy kompetanse på våre ansatte. Organisasjonen har et solid opplæringsprogram for nyansatte, men likevel tar det litt tid å komme skikkelig inn i rollen som skogbruksleder, forklarer Granum.

Vil ha ansatte med kompetanse innen salg og markedsføring

Granum sier skogbruksstudenter som ønsker seg jobb hos dem i fremtiden bør være spesielt dyktige på IT og teknologi, samt salg og markedsføring.

– Salg og markedsføring ser vi at i starten ofte er en utfordring for nyutdannede skogbruksledere, og dette utgjør en stor del av jobben. Den gode kontakten mellom Viken Skog og skogeieren er avgjørende for at de vil selge tømmeret til akkurat oss – og ikke til konkurrenten. Så formidlingen av våre tjenester og forhandlingen om kontrakter er veldig avgjørende, sier Granum.

Men også i løpet av studietiden er det mulig å få seg relevant arbeidserfaring i nærheten av Evenstad. Hos Forstkandidat Myrbakken på Rena, som jobber som skogbrukskonsulenter med verdisetting i skog og utmark, har man i en årrekke hatt nytte av studenter, både som sommervikarer og når de er ferdig utdannet, sier daglig leder Severin Myrbakken.

Portrettfoto Severin Myrbakken.
Severin Myrbakken er daglig leder i Forstkandidat Myrbakken. Foto : Privat. 

– De ansatte her registrerer og beregner skogverdier, og studenter fra Evenstad har den grunnleggende kompetansen vi trenger. Når vi skal ha inn folk er det viktigste interessen for faget og innstillingen de har til jobben, sier Myrbakken.

Siden 2010 har fem Evenstad-studenter vært innom hos Forstkandidat Myrbakken, og tre av dem jobber der fortsatt, blant dem Håkon Holmli som er medeier.

– Han fullførte studiene sine i 2014 og da var vi på utkikk etter folk. Fagmiljøet på Evenstad anbefale tre personer til oss, og valget falt på Håkon. Han gikk skogbruk, og vi trengte og har fortsatt behov for eksperter på verdisetting. Ingen er perfekte etter Evenstad, men vi er opptatt av å følge opp og forme nyutdannede, så det er en fordel om de er åpne for å spesialisere seg, sier Myrbakken.   

Tilbake på Evenstad har ikke Pål noe hastverk med å avklare fremtiden sin. Han vurderer både master og arbeidslivet etter fullført bachelorgrad, og føler at han har mange gode valgmuligheter.

– Det er mye jeg synes er interessant innen skogbruket. Jeg tror veien blir litt til mens man går, og jeg tror jeg kommer til å finne et tema jeg ønsker å fordype meg i. Det er mange jobbmuligheter, men skogbruksleder er absolutt noe av det jeg ønsker å prøve ut, avslutter Pål.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 29. nov. 2021 14:17 - Sist endret 30. nov. 2021 12:50