Pandemier rammer stipendiatene

Forskning HINN har bidratt til viser at halvparten av stipendiatene sier pandemien går utover fremdriften med doktorgraden.

I en kronikk i Dagens Medisin viser førsteamanuensis i pedagogikk ved HINN, Øystein Olav Skaar, sammen med Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda, hvordan koronapandemien har slått ut blant noen av landets stipendiater.

Les hele kronikken her: Koronapandemien - og de beste blant oss

Foreløpige funn viser at selv om det er mye positivt å spore i kartleggingen, rapporterer halvparten av stipendiatene at pandemien har hatt en negativ effekt på fremdriften i doktorgradsprosjektet. 

Videre ser man at seks av ti mener hjemmekontor har påvirket doktorgradsprosjektet negativt, hvor balansen mellom jobb og familieliv, distraksjoner hjemme og mangel på sosial kontakt med kolleger, har vært særlige utfordringer.

Av Ole Martin Ringlund
Publisert 20. aug. 2021 14:37 - Sist endret 26. aug. 2021 12:34