Studentutveksling høsten 2021 - ny frist for avlysning

Ny frist for avlysning av utveksling innen Europa blir 30. juni.

HINN jobber fremdeles for at det skal bli mulig å gjennomføre utveksling innen Europa høst 2021, på lik linje med andre norske universiteter og høgskoler:

Slik blir høstens utveksling (khrono.no)

Ved utveksling innen Europa under Erasmus+ er det ikke skolepenger og ikke visum. En rekke europeiske partnerinstitusjoner starter ikke semesteret før ut i september/enkelte ikke før i oktober.

HINN vurderer situasjonen dithen at det derfor vil være formålstjenlig å se an situasjonen frem til 30. juni. En endelig avgjørelse vil avhenge av hvordan pandemien utvikler seg i løpet av den neste måneden. 

Informasjon til studenter og partneruniversiteter

Samtlige studenter som har søkt om utveksling høst 2021 har blitt pålagt å ha en plan B for studier ved HINN hvis utveksling blir avlyst.

Den enkelte student må selv vurdere konsekvensene av å vente til 30. juni, utfra sin situasjon, slik at de ikke blir økonomisk skadelidende eller forsinket i studiene.
Studenter som har søkt om utveksling til Europa er informert om den utsatte fristen for avlysning, og oppfordret til å ta kontakt med internasjonal koordinator på sitt studiested hvis de har spørsmål eller ønsker å avlyse utvekslingsoppholdet.

Det samme gjelder for internasjonale studenter som har søkt seg til HINN.

Høgskolens europeiske partnerinstitusjoner er også informert om utsatt frist.

Utenlandspraksis høst 2021

Fordi det har vært knyttet høy grad av usikkerhet til om det vil være mulig å gjennomføre utenlandspraksis på en forsvarlig måte, ble utenlandspraksis for høst 2021 avlyst 1. april.

Utveksling utenfor Europa høst 2021

Fordi det har vært knyttet høy grad av usikkerhet til om det vil bli mulig å gjennomføre utveksling uten at studentene blir skadelidende, valgte HINN, som hovedregel, å avlyse all inn- og utreisende utveksling utenfor Europa høst 2021 den 15. april. 

Studenter som hadde søkt om utveksling utenfor Europa har, såfremt mulig, fått tilbud om å endre sin utvekslingsdestinasjon.

Søknad om unntak fra regelen om avlysning

I forkant av fristene for avlysning, har det enkelte fakultet, i samråd med sine studieprogramansvarlige, hatt anledning til å søke om unntak fra hovedregelen om avlysning.

Fakultetene ved HINN kan fremdeles søke om unntak fra hovedregelen om avlysning for utveksling innen Europa.

Søknad, med en kort begrunnelse for hvorfor man søker om unntak, sendes per e-post til: gunnar.klinge@inn.no 

Av Gunnar Furseth Klinge
Publisert 20. aug. 2021 14:18 - Sist endret 26. aug. 2021 10:07