Trener på å slukke brann med VR-teknologi

Fagmiljøet på Spillskolen ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi har sammen med brannvesenet utviklet et treningsverktøy som våre studenter og ansatte denne uken har fått testet.

Kvinne med brannslukkingsapparat som virtuelt prøver å slokke en brann.

Både studenter og ansatte har fått muligheten til å slukke virtuelle branner de siste ukene. Foto : HINN. 

I høgskolens risikovurdering innen samfunnssikkerhet er scenarioet «Brann i studentbolig» vurdert til å ha høy risiko, og vi har dessverre opplevd brann i studentboliger ved to anledninger de siste årene. Heldigvis har ikke liv gått tapt.

Beredskapsrådgiver ved HINN, Kari Kjærnet, ønsket derfor å utvikle et verktøy for å fenge studentenes interesse for brannforebygging.

- Jeg tok kontakt med førsteamanuensis Kevin Tan ved Spillskolen for å se på muligheten for å bruke VR-teknologi til å lære om mulige brannfeller og øve på å bruke brannslukningsapparat, sier Kjærnet.

Skjermdump fra en film om brannvern.
VR-teknologi og brannvern er stikkord for prosjektet ved Spillskolen. Foto : Skjermdump. 

Prosjekt ved Spillskolen

Prosjektet startet tilbake i 2019 og har sitt utspring i videreutdanningen i Augmented og Virtual Reality på studiested Hamar. Førsteamanuensis Kevin Tan ved Institutt for spillutdanninger fikk med seg fire studenter på laget. Mens studentene jobbet dedikert med å utvikle det visuelle for å få brann-scenarioene til å se virkelighetsnære ut, så hadde Tan ansvaret for selve programmeringen sammen med kollega Ole Flaten. Korona-pandemien førte til en utsettelse, men nå har prosjektet resultert i en realistisk demo-versjon.  

- Underveis har vi fått tilbakemeldinger og faglige innspill fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) for å gjøre det så realistisk som mulig. Det har gjort detaljene mer presise slik at treningen i å slukke en brann blir så tett opp mot virkeligheten som teknologien tillater, sier Tan.

Tilgjengelig for studenter og ansatte

Denne uken har brannvesenet vært på plass med stand på studiested Elverum og Evenstad, der våre studenter og ansatte har fått muligheten til å slukke branner med VR-teknologi. Her har man fått muligheten til å benytte et håndholdt brannslukningsapparat og slukke en brann inne i en virtuell virkelighet.

Branninspektør i MHBR, Anders Øverby, sier at de har som visjon å være ledende på trygghet inn i fremtiden. Et samarbeid med HINN om bruk av VR-teknologi innen det brannforebyggende arbeidet er derfor naturlig.

- Dette har vært et veldig bra initiativ fra Høgskolen i Innlandet. Det er et prosjekt som er fremtidsrettet og litt utenfor boksen. HINN har med dette bevist at de retter oppmerksomheten mot beredskap og da spesielt brannvern, og vi synes det er interessant å ta del i prosjektet, sier Øverby.

Utviklet med hjelp av studenter

Add- on programme in Virtual Reality and Augmented Reality består av 30 studiepoeng i obligatoriske emner i høstsemesteret og 30 studiepoeng i profesjonell praksis i vårsemesteret. De fire studentene som har bidratt i dette prosjektet tok det som del av praksisen, forteller Tan.

- Jeg håper at det å trene på å slukke branner med VR-teknologi kan resultere i at de som prøver det husker hva de skal og ikke skal gjøre om de kommer i en slik situasjon i det virkelige liv. Dette er også et godt bevis på at VR-teknologi ikke kun handler om spill og underholdning, men er nyttig i opplæringssammenheng og dekker samfunnskritiske behov, sier Tan.

Han mener det er viktig å forstå at VR-teknologi på mange områder kan simulere virkeligheten på en svært god måte, og derfor er et nyttig treningsredskap slik at studenter og andre kan få relevant erfaring i å slukke branner.

Prosjektet kan videreutvikles

- Vi kan skape mange ulike scenarioer og virtuelle situasjoner. Vi kan lage ulike rom med forskjellig utstyr og type branner. Virtuelt sett kan du gå hvor du vil. Det finnes ingen begrensninger i et opplærings-perspektiv. Målet er å gjøre det mer og mer virkelighetsnært slik at stadig flere kan benytte det, for eksempel at brannvesenet bruker slikt utstyr når de besøker yngre barn på skoler, sier Tan.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har erfart at det kan være krevende å nå ut med viktige budskap om brann til barn og unge. VR-teknologi ses i denne sammenheng som et nyttig verktøy.  

- Mitt inntrykk er at studentene i Innlandet er forholdsvis flinke til å tenke på brannsikkerhet. Mange bor i regi av Studentsamskipnaden i Innlandet, som har god kontroll på dette. Det er de som leier privat og kanskje bor borte for første gang vi retter oppmerksomheten vår mot. Det er viktig å tenke over at man må ta vare på seg selv, sier Øverby.

Tidligere undersøkelser i regi av Brannvernforeningen og Tryg har vist at opptil 10.000 studenter mangler røykvarsler i boligen sin, og at en av fem bor i bolig uten slukkeutstyr, eller de vet ikke hvor det er. En av fire har kun en rømningsvei eller de vet ikke om flere.

I disse dager med høye strømpriser er Øverby spesielt opptatt av at folk i iveren etter å kutte strømutgiftene ikke lar det gå på bekostning av brannsikkerheten.

- Det å bruke for eksempel oppvaskmaskin eller vaskemaskin på natta for å redusere strømutgiftene er ikke forenlig med god brannsikkerhet. I tillegg resulterer gjerne høye strømpriser i at flere benytter ildsteder, som kanskje ikke har blitt brukt på mange år. Dette er det lurt å ha i bakhodet når vinteren nærmer seg, sier Øverby.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 22. okt. 2021 11:26 - Sist endret 22. okt. 2021 11:26