Nytt årsstudium i jordbruk

1.februar kan du søke deg inn på et helt nytt studium ved studiested Blæstad.

Foto: Høgskolen i Innlandet.

Årsstudium i jordbruk skal gi deg som student en god innføring i norsk jordbruk. Du vil lære mer om blant annet naturgrunnlaget, rapport og analyse, landbruk og miljø og samfunn. I tillegg er det emner innen planter, produksjon og landbruksmaskiner.

Instituttleder ved Institutt for jordbruksfag, Morten Tofastrud, sier studiet skal forene teoretisk kunnskap og praktisk forståelse som kreves i et moderne nordisk landbruk.

- På årsstudium i jordbruk blir studentene introdusert for fagområdet og ulike problemstillinger knyttet til utøvelsen av et moderne jordbruk. Vi håper at dette studiet skal gjøre studentene oppmerksomme på alle mulighetene som ligger innenfor jordbruket, og at de motiveres til å fortsette på videre studier.

Årsstudium i jordbruk kan nemlig inngå som første år i bachelorgradsstudiet i agronomi eller landbruksteknikk ved samme studiested.

- Dette studiet vil passe for personer med interesse for jordbruksproduksjon og teknologi i jordbruket. Det kan også være et viktig supplement til andre naturfaglige utdanninger, og passer generelt for alle som ønsker å arbeide innenfor jordbruket.

Tidligere har Høgskolen i Innlandet hatt årsstudium i agronomi og årsstudium i landbruksteknikk i studieporteføljen. Årsstudium i jordbruk er på enkelte områder en videreføring av disse to studiene, men mye er også endret, forteller Tofastrud.

- Studiet er utviklet som en introduksjon til jordbruk, og derfor har vi samlet emner som er av mer generell interesse. Spesialiseringen innen agronomi eller landbruksteknikk vil foregå på det andre og tredje året for de studentene som velger å gå videre på en bachelorgrad.

Tanken er at dette vil gi økt læringsutbytte sammenlignet med tidligere for de studentene som kun skal ta et årsstudium.

- Vi ønsker å utdanne studenter med gode teoretiske kunnskaper og praktisk forståelse for et moderne nordisk landbruk. Våre studenter vil få forståelse for samspillet mellom teknologi og moderne jordbruksproduksjoner, og kunne kombinere utøvelsen av disse produksjonene med klima- og miljøhensyn.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 12. jan. 2021 07:59 - Sist endret 21. des. 2021 16:50