Nytt EU-prosjekt om inkluderende læring og aktivt medborgerskap

Høgskolen i Innlandet har etter initiativ og med ledelse fra Senter for livslang læring (SELL) fått EU-støtte til et tre-årig prosjekt som har som mål å styrke inkluderende læring og aktivt medborgerskap på tvers av landegrenser i Europa.

Den fulle tittelen på prosjektet er “Learning Inclusion in a Digital Age. To Belong and Find a Voice in a Changing Europe”, forkortet til LIDA.

Prosjektet er støttet gjennom Erasmus+ strategiske partnerskap for voksnes læring.

I tillegg til HINN (koordinator) består prosjektet av partnerne Lumsa universitetet i Roma (Italia), Universitetet i Porto (Portugal) og Pilgrim Projects (England).

LIDA-prosjektet bygger på to pilarer: Resultatene og erfaringene fra tidligere og relaterte EU-prosjekter, inkludert det topp-evaluerte ReGap-prosjektet, og anbefalingene fra den store, internasjonale konferansen ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit i 2019.

Disse er nedfelt i The Lillehammer Lifelong Learning Road Map for Lifelong Employability.

Prosjektet vil jobbe målrettet med inkluderende læringsfellesskap og styrking av medborgerskap på tre ulike nivåer:

  1. Transnasjonalt
  2. Sektor/bransjevis i partnerlandene
  3. Individuelt (lærere og elever)

De viktigste virkemidlene vil være å skape møteplasser, gjennomføre læringsaktiviteter, bruke potensialet til digitale fortellinger og drive forsknings- og formidlingsarbeid. LIDA har også som ambisjon å løfte fram og å synliggjøre gode initiativ, beste praksis, læringsressurser og FoU-resultater.

Fra SELL deltar Stephen Dobson, Brit Svoen, Gunn Heidi Sorknes Holme og Lars Teppan Johansen i prosjektet, mens Espen Stranger-Johannessen deltar fra Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) og Anne Stine Bakmann fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV).

Prosjektet avsluttes innen utgangen av 2023.

Dersom du kunne tenke deg å bidra inn i prosjektet eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med koordinator for prosjektet, førsteamanuensis Brit Svoen.

Av Kristin Larsen
Publisert 20. aug. 2021 14:34 - Sist endret 8. sep. 2021 09:25