- Jeg har kun gode ting å si om studiet

Erfaringen og kunnskapen Michael får som student på lektorutdanning i språkfag trekker han fram som det beste med studenttilværelsen.

Michael er 31 år gammel og har bodd i Elverum siden 2012. Han flyttet til Elverum for første gang i 2001, men hadde så et opphold i Nord-Norge før han flyttet tilbake. Han har bakgrunn i Forsvaret, men nå har han startet å studere i Hamar.

Han så på flere forskjellige studier før han bestemte seg, men med en stor interesse for språk og et ønske om å jobbe som lærer i videregående skole så var det et studium som pekte seg ut, lektorutdanning i språkfag med fordypning i engelsk. 

Vil jobbe som lærer i videregående

- Jeg er halvt engelsk og har derfor en sterk og naturlig tilknytning til det engelske språket og så har jeg alltid vært fascinert av forskjellige språk. Det er en stor interesse for meg å kunne språk. Jeg forbinder det også med kultur. Så språk er kultur for meg og derfor liker jeg det.

Michael startet på studiet høsten 2020, og er godt fornøyd med valget sitt.

- For meg har studiet vært helt topp. Jeg synes vi har dyktige forelesere. Nå er jeg i praksis, og vi som er der jobber og snakker veldig bra sammen. Så jeg har bare gode ting å si om studiet så langt.

Michael sier at det beste med studiet er erfaringen og kunnskapen han får. Det er mye nytt å lære og dem som elsker læring og ny kunnskap vil trives godt.

Kombinerer jobb og studier

Han jobber deltid ved siden av studiene, så en vanlig studiedag starter gjerne med en halv dag på jobb før han kommer hjem. Da går han inn på Canvas, hvor alt av dokumenter og informasjon blir lagt ut. Her finner han alt av relevant informasjon slik at han kan lese og forberede seg for dagens tema, så gå på Zoom-link og ta del i undervisningen.

Arbeidsfordelingen mellom forelesninger, selvstudium og praksis fungerer bra synes han. Foreleserne legger til rette for at kunnskapen er tilgjengelig, sier han, så du må bare følge det opp og gjøre det du skal. Om du er pliktoppfyllende, leser og deltar på forelesningene så er forutsetningene gode for å prestere godt.

- Det som har overrasket meg mest er grammatikk og fonetikk, ting som man kanskje ser på som litt tørt, men som jeg synes har vært morsomt. Jeg er positivt overrasket over hvor interessant alt er, uansett hva vi har snakka om så har jeg klart å være interessert og finne motivasjon til å gjøre det bra.

Mye praksis i studieløpet

På lektorutdanning i språkfag har Michael og medstudentene flere runder med praksis. Michael har nå startet i sin første praksisperiode som varer fire uker, og har praksis i en ungdomsskole i Stange. Der får han innblikk i hverdagen til lærerne. Etter å ha begynt i praksis så ser han at denne linjen passer best for dem som ikke bare er engasjert i språkfag, men som også er gode med mennesker og har et ønske om å være sammen med mennesker. Men selv om man må være god med mennesker trenger man ikke nødvendigvis å være ekstrovert.

- Du kan være introvert, men du være villig til å utfordre deg selv. Være villig til å gå ut av komfortsonen din og prøve noe du ikke har gjort før mest sannsynlig. Så du må være villig til å pushe og utfordre deg selv.

Spurt om hva man burde ha av forkunnskaper for å starte på studiet er det mest de sosiale ferdighetene Michael mener vil vektlegge. Det vil lønne seg å være litt moden og ha gode sosiale antenner når man skal samhandle med medstudenter, kollegaer og håndtere barn.

- Det er nok mulig å lese seg opp, men det blir en bratt kurve når du kommer inn i praksis for eksempel, for da må du på en måte sette deg selv bort og gå inn i rollen som lærer og se og lytte til alle andre rundt deg. Jeg vil si det krever en del modenhet for det.

Mange muligheter underveis og etter fullført studium

Lektorutdanning i språkfag er et femårig studium der man får mastergrad og blir klar for å kunne jobbe som lærer om man ønsker. Men det er flere muligheter både underveis og etter fullført mastergrad. Blant annet kan man ta deler av graden på utveksling i utlandet. Michael har hatt gjesteforelesere fra en skole i York hvor man kan reise på utveksling.

- Det er definitivt noe jeg kunne tenke meg. Foreleserne var dyktige og de forelesningene vi hadde med dem var svært interessante, så jeg kunne fint tenke meg å være der et semester eller et helt år til og med.

Etter endt utdanning er det også andre muligheter enn å starte rett i lærerjobb. Etter fullført mastergrad kan man bygge på med for eksempel pedagogikk, fordypning i språk eller samfunnsfag.

Michael sin plan er i utgangspunktet å starte å jobbe som lærer i videregående skole, men han er åpen for andre muligheter også.

- Jeg får se om det er noe annet som kommer min vei som kanskje kan virke interessant. Men både faglig og sosialt så er det videregående jeg har lyst til. Jeg kunne fint ha gått inn på sosiale fag som filosofi eller sosiologi eller sånne ting også da jeg liker å ha diskusjoner og jeg liker å prate om gråsoner. Men hovedsakelig engelsk, for jeg liker språk.

Og hvilke tre adjektiv vil han bruke til å beskrive studiet?

- Interessant, motiverende og lærerikt. Det er bare noe jeg vil anbefale rett og slett.

Studieomtale

Lektorutdanning i språkfag

Av Rosann Johnsen
Publisert 20. aug. 2021 14:40 - Sist endret 2. nov. 2021 13:24