Tar imot rekordmange internasjonale studenter

200 internasjonale utvekslingsstudenter har i vårsemesteret 2022 valgt Høgskolen i Innlandet som studiested. Det viser tall fra internasjonalt kontor.

Internasjonale studenter med norsk flagg.

Rundt 200 internasjonale studenter har valgt HINN i vårsemesteret. Foto : HINN. 

200 internasjonale utvekslingsstudenter har i vårsemesteret 2022 valgt Høgskolen i Innlandet som studiested. Det viser ferske tall fra internasjonalt kontor.

Den tidligere rekorden er fra vårsemesteret i 2017, da HINN ut fra antall mobiliteter rapporterte inn 147 internasjonale utvekslingsstudenter til Database for statistikk om høyere utdanning (DHB). Helt eksakt hvor mange HINN vil rapportere inn i vår er foreløpig litt uklart, da antallet ikke er helt identisk med det fysiske antallet studenter på våre studiesteder, men det ligger an til rekord.

– Høy akademisk kvalitet, trygghet, fravær av skolepenger og en befolkning som snakker godt engelsk gjør at HINN og andre norske utdanningsinstitusjoner er attraktive for internasjonale studenter. At Norge og Innlandet oppleves som eksotisk, med gode muligheter for flotte naturopplevelser sommer som vinter, er også en medvirkende faktor, sier leder av internasjonalt kontor, Gunnar Klinge.

Sterk vekst for Lillehammer

Antallet internasjonale studenter totalt sett er rekord for HINN, og spesielt studiested Lillehammer kan vise til en betydelig økning. I vår er det registrert 142 internasjonale utvekslingsstudenter her, noe som er 50 prosent mer enn i et normalår. På Evenstad er det 46, 9 på Hamar, 2 på Elverum og 1 på Rena.

– De gode tallene for Lillehammer er et resultat av langvarig og godt samarbeid med internasjonale partnere over mange år, samt et variert og relativt stabilt studietilbud på engelsk. Studentene som har kommet hit har vært fornøyde, takket være våre særdeles dyktige og dedikerte administrativt ansatte som tilrettelegger og ivaretar studentene gjennom hele oppholdet, sier Klinge.

Kommer fra en rekke land

De internasjonale utvekslingsstudentene studerer opprinnelig i en rekke land i Europa som Danmark, Nederland, Frankrike, Tyskland, Tsjekkia, Spania, Polen, Belgia, Ungarn, Italia, Finland, Sveits, Slovenia, Slovakia, Romania og Tyrkia, men vi har også studenter fra Sør-Korea, Japan, Burundi, Mexico og USA. Basert på nasjonalitet så er mangfoldet enda større.

– De internasjonale studentene tilfører studiestedene våre et kulturelt og faglig mangfold som gjør høgskolens læringsmiljø bedre og rikere. Med jevne mellomrom får jeg tilbakemeldinger fra faglærere som forteller at dyktige internasjonale studenter har bidratt til at norske studenter har pushet seg selv og presterte bedre, sier Klinge.  

Selv om rekordmange internasjonale studenter nå har valgt HINN som studiested, mener Klinge at vi har mer å gå på både på kort og lang sikt. Nøkkelen er at vi kan tilby et attraktivt og stabilt studietilbud på engelsk, gode internasjonale partnere og tydelig ledelse som sikrer at tilstrekkelig administrative og faglige ressurser dedikeres til dette arbeidet.

– Disse faktorene er helt avgjørende. Ved de norske utdanningsinstitusjonene og studieprogrammene hvor studentutvekslingen er høy, er internasjonalisering tydelig prioritert som en integrert del av studieprogrammenes faglige virksomhet. Skal HINN nå sine mål om å øke mobilitetstallene ytterligere må det gjenspeiles i tydelig ledelse og konkrete prioriteringer, mener Klinge.

Rundt 100 studenter reiser ut på utveksling

I tillegg til at vi tar imot mange internasjonale studenter, så reiser også mange av våre egne studenter ut for å få verdifull erfaring. Det er ca. 100 personer totalt, etter planen 65 fra Lillehammer, 30 fra Rena, 3 fra Elverum og 1 fra Evenstad. Dette er studenter som reiser på utveksling og praksisutveksling. Samtlige er fullvaksinert.

– Det viktigste for oss er at både våre studenter som reiser ut og de internasjonale studentene som kommer til oss sitter igjen med en god totalopplevelse. Lakmustesten på dette er som regel om studentene etter hjemkomst ville anbefalt medstudenter å dra på utveksling. Undersøkelser gjort av internasjonalt kontor viser at svaret i de aller fleste tilfellene er et klart og tydelig ja, sier Klinge.

Lurer du på hvordan du som student skal gå fram for å reise på utveksling? Det første du må gjøre er å sjekke hvilke utvekslingsdestinasjoner som passer til ditt studieprogram, så kan du kontakte internasjonalt kontor for veiledningstime på ditt studiested før du til slutt eventuelt søker om å få reise på utveksling.  For HINN-studenter er søknadsfristen 15. februar for utreise høsten 2022. Du kan lese mer om utveksling for høsten 2022 her.

 

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 12. jan. 2022 08:49 - Sist endret 12. jan. 2022 08:49