I tospann med fylkeskommunen

En ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune skal styrke utdanning, forsking, innovasjon og helhetlig samfunnsutvikling i Innlandet.

Fylkesordfører Even A. Hagen og rektor Peer Jacob Svenkerud signerte i dag samarbeidsavtalen med fylkeskommunen og høgskolen på Lillehammer. (Foto: Gro Vasbotten/HINN)

Fylkesordfører Even A. Hagen og rektor Peer Jacob Svenkerud signerte i dag samarbeidsavtalen med Innlandet fylkeskommune og HINN på studiested Lillehammer. (Foto: Gro Vasbotten/HINN)

– Vi har en ambisjon om å være en partner som bidrar til positiv utvikling i Innlandet. Da er en samarbeidsavtale med fylkeskommunen et svært nyttig verktøy, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.

Den nye samarbeidsavtalen ble signert torsdag formiddag av Svenkerud og fylkesordfører Even Aleksander Hagen. 

Tydelige samarbeidsområder

Dette er en overordnet avtale om strategisk samarbeid mellom partene. Den holder fram flere samarbeidsområder som er prioriterte fordi de følger opp Innlandsstrategien som fylkeskommunen har utarbeidet og høgskolens strategi for årene frem til 2026. 

Fornyelse av offentlig sektor, digitalisering/cyberteknologi, bærekraft/klima og næringsområder som bioøkonomi, reiseliv og kulturnæringer er blinket ut som sentrale samarbeidsområder.

– Nå starter arbeidet med å definere konkrete prosjekter vi skal samarbeide om, til beste for begge parter, sier Svenkerud.

Årlig handlingsplan

Samarbeidsprosjektene skal jobbes fram i møter mellom relevante fagmiljøer ved høgskolen og representanter fra fylkeskommunens avdelinger. 

– Arbeidet framover vil konkretisere innholdet i avtalen i form av felles prosjekter, sier Peer Jacob Svenkerud.  

Avtalen legger opp til en årlig handlingsplan med konkrete tiltak. 

Forankret i ledelsen

En arbeidsgruppe skal etableres for å følge opp samarbeidet, mens den strategiske styringen av samarbeidet vil skje i årlige møter mellom ledelsen i de to organisasjonene.

Høgskolen og fylkeskommunen er allerede partnere i en lang rekke samarbeidsprosjekter, og disse fortsetter som før. 

Avtalen skal løpe i tre år, og kan deretter forlenges med inntil to år av gangen.

Se film fra signeringen

Videoen er produsert av Innlandet fylkeskommune.

Kontakt

Bilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor
E-post
peer.svenkerud@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 06

Både ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (til venstre) og stortingsrepresentant Rune Støstad og prosjektleder for bærekraft og grønn omstilling ved HINN Jens Uwe Korten (til høyre) var tilstede under signeringen. (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Både ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (til venstre), stortingsrepresentant Rune Støstad og prosjektleder for bærekraft og grønn omstilling ved HINN Jens Uwe Korten (til høyre) var tilstede under signeringen. (Foto: Gro Vasbotten/HINN)

 

Av Tore Høyland
Publisert 24. mars 2022 10:13 - Sist endret 24. mars 2022 14:37