Avstandskrav i undervisning blir opprettholdt til 6. september

Høgskolen i Innlandet går tilbake til ordinær undervisning fra mandag 6. september, men opprettholder kravet om én meter avstand frem til da. 

Figur som illustrerer avstand

– Etter myndighetens definisjon regnes studenter som beskyttet fra 6. september og har fått tilbud om minst én vaksinedose. Derfor vil vi følge regjeringens anbefaling om å skape en mest mulig vanlig hverdag for studentene våre fra denne datoen, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Regjeringen åpnet 13. august for at universiteter og høgskoler kunne avvike fra avstandskravet i undervisning fra studiestart.

Høgskolen i Innlandet hadde allerede planlagt for en studiestart med minst én meters avstand mellom studentene, eller med risikoreduserende tiltak som for eksempel bruk av munnbind i undervisnings- og øvingssituasjoner hvor avstandskravet ikke kunne overholdes. Høgskolens plan ble lagt av hensyn til studenter som ikke er beskyttet, og for å redusere smitterisiko.

Sikrer godt læringsutbytte

– Studenter flest har størst utbytte av undervisning når de får være tilstede og delta sammen. Vi mener derfor det er riktig å gå tilbake til undervisning med fysisk oppmøte når beskyttelsesgraden blant studenter er så stor som den vil være i starten av september, sier Grønvold.

– Vi har bak oss halvannet år med en unntakstilstand for studentene og ser fram til å ønske dem velkommen tilbake til forelesningssaler og klasserom igjen, fortsetter hun.

Studenter får nærmere beskjed i læringsplattformen Canvas om hva som gjelder for den enkelte.

Smittevernråd og selvtesting

Det er i undervisningssituasjoner at kravet om én meter avstand til andre forsvinner. Høgskolen oppfordrer studenter til fortsatt å følge myndighetenes smittevernråd i utenfor undervisningssituasjonen, for å bidra til å redusere smitterisiko.

Smittevernrådene anbefaler å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme og bli testet dersom man får symptomer.

Se myndighetenes oppdaterte smittevernråd 

I de tre første ukene etter studiestart deler høgskolen ut hurtigtester til studenter og oppfordrer alle til å teste seg jevnlig, minst to ganger i uka. Dette er også et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning.

Les mer om selvtesting for studenter 

Kontakt

Prorektor utdanning Stine Grønvold

Av Tore Høyland
Publisert 20. aug. 2021 15:17 - Sist endret 20. mai 2022 12:51