Har utviklet digitalt prosessverktøy

På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet har Høgskolen i Innlandet (HINN) utviklet prosessverktøyet Kompetanseledelse – et prosessverktøy for ledere og medarbeidere i NAV.

Kompetanseledelse Illustrasjon

Prosessverktøyet  Kompetanseledelse – et prosessverktøy for ledere og medarbeidere i NAV. skal støtte de omstillingsprosessene som foregår i NAV ved å sette fokus på kompetansearbeid, og prosessverktøyet skal gi bred faglige støtte i prosesser med kompetanse- og utviklingsarbeid.

Verktøyet er fleksibelt og kan tilpasses oppgavene og situasjonen ved den enkelte NAV-enhet. Verktøyet inneholder relevante fagtemaer som; kompetanseplanlegging, arbeidsplasslæring, lederskap, medarbeiderskap og selvledelse. Gjennom filmer, tekster, eksempler og oppgaver, refleksjon og deling skal medarbeidere og ledere sammen øke kompetansen og bidra til å styrke NAV som lærende organisasjon.

Prosessverktøyet er utviklet av HINN i tett samarbeid med NAV. Oxford Research har på oppdrag fra NAV evaluert pilotgjennomføringen. En forbedret versjon lanseres nå internt i NAV.

Kontaktpersoner ved HINN ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Senter for livslang læring:

  • Faglig ansvarlig Stein Amundsen
  • Prosjektleder  Line Kristiansen
Av Gro Vasbotten
Publisert 20. aug. 2021 15:06 - Sist endret 1. sep. 2021 09:41