Samarbeid med Den norske tannlegeforening

- Vi er stolt av å ha fått oppdraget med å bistå Tannlegeforeningen i å profesjonalisere deres kursutviklingsarbeid og kurstilbud når det gjelder pedagogikk og nettbaserte løsninger, sier leder ved Senter for livslang læring (SELL), Mette Villand.

Smilende tannlegeassistent med en tannbørste i hånden

Oppdraget gjennomføres av Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, i regi av Østlandsforskning og SELL i løpet av 2022.

Østlandsforskning skal gjennomføre en brukerkartlegging av Tannlegeforeningens etterutdanning. SELL skal med bakgrunn i denne kartleggingen bidra med å utvikle en pedagogisk plattform for Tannlegeforeningens etterutdanning, samt jobbe med kompetanseheving i pedagogikk og digitale læringsmetoder.

Videre skal det utvikles og piloteres to av Tannlegeforeningens nettbaserte kurs.

- Vi har tidligere hatt et positivt samarbeid med Tannlegeforeningen og ser fram til å være deres foretrukne leverandør av en slik tjeneste, sier Villand.

Prosjektet ledes av Line Kristiansen ved SELL.

Emneord: Etterutdanning, HHS, SELL, Østlandsforskning, Tannlegeforeningen Av Ida Zachariassen
Publisert 15. des. 2021 11:43 - Sist endret 27. des. 2021 17:32