Ny prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Professor Nina Grünfeld er ansatt som prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi og Den norske filmskolen.

ilde av Dekan Leif Holst Jensen, prodekan Nina Grünfeld og dekan Eli Bø

Dekan Leif Holst Jensen, prodekan Nina Grünfeld og dekan Eli Bø.

Foto: Troels Linde

– Å få på plass en felles prodekan for de to fakultetene har vært svært viktig for utviklingen og veien videre, forteller Leif Holst Jensen dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK).

Portrett av dekan ved AMEK Leif Holst Jensen
Dekan Leif Holst Jensen ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ kommunikasjon.

Han er veldig glad for at Nina Grünfeld har takket ja til stillingen og at det nå har blitt en felles prodekan for de to fakultetene.

–Det gir gode muligheter for å utvikle en felles forskningskultur og samarbeid mellom alle de dyktige fagfolkene på filmskolen, TV-skolen og spillskolen.

Samlet har vi et av de mest interessante fagmiljøene i Norden. Nina har personlig erfaring med kunstnerisk utviklingsarbeid, hun kjenner AMEK og filmskolen godt, og vil være en god brobygger. Samtidig er hun er sterk formidler.  

Nytt potensiale

Dekanen på ved Den norske filmskolen (DNF) Eli Bø er også svært fornøyd med dette spennende tverrfaglige samarbeidet.

Portrett av dekan Eli Bø
Dekan ved Den norske filmskolen Eli Bø. Foto: HINN.

– Vi har jobbet hardt for å få på plass en prodekan for kunstnerisk utviklingsarbeid på filmskolen. Det at vi nå har fått til en stilling som knytter sammen det brede fagmiljøet som våre to fakultet representerer åpner, for nye spennende muligheter og en felles forskningskultur på tvers av film, TV og spill. Dette grenseoverskridende potensialet ble senest belyst da Troels Linde fikk HINN sin Utdanningspris for 2022 som nettopp satte søkelys på forskningsbaserte transdisiplinære prosesser.

Vi gleder oss til at Nina med sin kredibilitet, både som filmskaper og fra eget KU-arbeid, vil lede våre forskningsambisjoner inn i fremtiden!

Nye tverrfaglige forskningssamarbeid

Vi tok selvfølgelig også en prat med den nye prodekanen Nina Grünfeld om hennes nye rolle her ved Høgskolen i Innlandet.

 

Nina Grünfeld. Foto: Lillian Julsvik
Nina Grünfeld. Foto: Lillian Julsvik

– Hvordan ser du for deg brobyggerrollen mellom DNF og AMEK? 

 – Først og fremst ved å bli bedre kjent med alle de fine og kompetente fagansatte, og sørge for at de blir kjent med hverandre. Jeg kjenner mange fra før og nå får jeg mulighet til å bli enda bedre kjent. Andre som jeg ikke kjenner så godt gleder jeg meg til å stifte bekjentskap med.

– Den viktigste rollen i den jobben jeg skal gjøre er det nettopp de faglig ansatte som spiller. Slik jeg ser det vil det være min oppgave å identifisere ideer, ønsker og behov hos hver enkelt faglig ansatt slik at den kompetansen og den FoU- og KU-virksomheten som finner sted, og skal finne sted, blir større og mer synliggjort.

Den faglige staben ved AMEK og DNF består av landets mest kompetente folk innenfor sine fagområder.

Jeg skal bidra til at disse stjernene skinner så klart og tydelig at Høgskolen Innlandet fremstår som den mest eklatante institusjonen, i Norge og Norden, innen det audiovisuelle feltet.

 – Hva tenker du blir ditt viktigste fokus fremover?

 – Når jeg fra nyttår trer inn i rollen ønsker jeg å ha samtaler med alle som bedriver, eller ønsker å bedrive forskningsvirksomhet. Det er mange måter å gjennomføre forskning på og ikke minst å formidle resultatet. Jeg ønsker at folk skal bli kjent med hverandre slik at forskergrupper kan oppstå.

Grünfeld har flere tanker rundt selve forskningsformidlingen.

– Å skrive antologier er spennende, men lange fagfellevurderte artikler er ikke nødvendigvis vår metode i alle sammenhenger. Ved TV-skolen er det nylig blitt anskaffet podkastutstyr. Det klør litt i fingrene mine etter å ta det i bruk for å formidle både prosesser og resultater, og ikke minst tanker om pedagogisk virksomhet. Et mål er å skape et klima der vi alle ønsker å bidra til å formidle erfaringer fra undervisning, FoU og KU-virksomheten vår, og gjøre den relevant for studenter og kollegaer, også ved andre utdanningsinstitusjoner og ikke minst i bransjen. Ved AMEK, som jeg kjenner best etter fire år i FoU/KU-utvalget, er det allerede mye spennende på gang som min forgjenger Audun Engelstad skal ha stor ære for å ha initiert. Jeg kommer til å lete med lykt og lupe etter gode synergier mellom DNF og AMEK og gleder meg til å finne ut mer om hva som skjer ved DNF.

Nina Grünfeld tiltrer 1. januar 2023. 

Kontaktinfo

Dekan
E-post
leif.holst.jensen@inn.no
Telefon
+47 62 54 16 08

Bilde av Eli Bø
Dekan
E-post
eli.bo@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 89

Relaterte lenker

Emneord: Filmskolen, TV-skolen, Kunstnerisk utviklingsarbeid Av Trude Lindland
Publisert 24. nov. 2022 10:55 - Sist endret 25. nov. 2022 08:59