Utveksling høsten 2022

Grunnet usikkerheten knyttet til nye mutasjoner av korona-viruset og økt smitte globalt, har HINN satt ned bestemte datoer for mulig avlysning av utveksling høsten 2022.

Kart over hele verden.

Økt smitte globalt kan påvirke mulighetene for utveksling høsten 2022. Foto : Colourbox. 

Ordinær utveksling

For HINN-studenter er søknadsfristen 15. februar for utreise høsten 2022. For innreisende studenter er nominasjons- og søknadsfristen henholdsvis 15. april og 1. mai for høsten 2022.

Hvis HINN må avlyse inn- og utreisende utveksling grunnet økt smitte globalt blir det klart 15. april for all inn- og utreisende utveksling utenfor Europa og 31. mai for all inn- og utreisende utveksling innen Europa/Erasmus+ ved Europeiske partnerinstitusjoner.

15. april for all inn- og utreisende utveksling utenfor Europa

Dette omfatter all utveksling som ikke er Erasmus+ og som derfor ofte involverer skolepenger med depositum og visumsøknader med gebyrer etc.  

Denne typen utveksling kan få negative økonomiske konsekvenser for den enkelte student om de starter prosessen tidlig og de deretter må avlyse utvekslingsoppholdet. En avlysning 15. april vil gi studentene muligheten til å endre utvekslingsdestinasjon.

31. mai for all inn- og utreisende utveksling innen Europa/Erasmus+ ved Europeiske partnerinstitusjoner

For denne typen utveksling er det ikke skolepenger eller visum, og det er derfor enklere å avlyse tettere opp mot selve oppholdet uten at det får negative konsekvenser for studentene våre.

Mange europeiske partnerinstitusjoner starter ikke opp før i september/oktober 2022.

Praksis i utlandet høsten 2022

HINN har bestemt at praksisutveksling (til utlandet) for høsten 2022 som hovedregel avlyses innen 1. april 2022.

Behovene varierer fra fakultet til fakultet og fra utdanning til utdanning. Fakultetene kan i samråd med de enkelte utdanningene velge å avlyse noe tidligere (1. februar) eller noe senere (april/mai) når faglige og praktisk-økonomiske grunner - som studentenes helse, velferd, studieprogresjon og læringsutbytte tilsier at det er mest hensiktsmessig.

Det vil også være mulig for det enkelte fakultet å søke om unntak fra regelen om avlysning ved å sende en e-post til leder av internasjonalt team Gunnar Furseth Klinge gunnar.klinge@inn.no, med en kort begrunnelse for hvorfor man søker om unntak.

Av Gunnar Klinge
Publisert 2. des. 2021 08:40 - Sist endret 6. des. 2021 20:48