Start dagen med litt vettug viten

I samarbeid med Litteraturhus Lillehammer oppretter HINN en ny arena for formidling av forskning. Nå blir det frokostmøter på biblioteket.  

Logo vettug viten 

Vettug viten er en ny arrangementsserie for nysgjerrige morgenfugler. Hver siste torsdag i måneden fra halv ni til ni om morgenen serverer forskere fra Høgskolen i Innlandet ny kunnskap om spennende temaer på Lillehammer bibliotek og litteraturhus. Kanskje noe å ta med seg på vei til jobb, eventuelt før hjemmekontor-dagen starter? 

Nå i vinter skal fire forskere med tilknytning til HINN på Lillehammer som skal formidle av sin kunnskap, i en kortfattet og uformell form. 

De fire som skal på scena nå i første omgang er Ann-Mari Lofthus, Stian Ellefsen, Ragnhild Holmen Bjørnsen og Per Normann Andersen. Tanken er at serien fortsetter til høsten, og kanskje kan konseptet utvides også til arrangementer på de andre studiestedene.  

Fra salen med Lofthus på scena
Fra det første frokostmøtet på Lillehammer bibliotek med Ann-Mari Lofthus 27.januar.  

Bredt program

Det er Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt som sammen med Litteraturhus Lillehammer  har tatt initiativet til Vettug viten. Håpet er at arrangementet kan bidra til å bygge bro mellom akademikerne på Storhove og lillehamringene ellers, og gjøre aktiviteten på Høgskolen i Innlandet mer kjent hos folk flest.  

Programmet skal speile den store bredden i HINNs faglige aktivitet. 

Arrangørene serverer kaffe og det er gratis adgang. 

Program vinter/vår 2022:

Hvem har bruk for NAV-erne?
Torsdag 27. januar kl. 8.30-9.00 Facebook-arrangement

Ann-Mari Lofthus har selv vært Nav-bruker. Hun opplevde at hun sloss mot et system som ikke tok menneskelige hensyn. Nå er hun førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og forsker på nettopp Nav-brukernes erfaringer med tjenesten. 

Utfordringene hun selv møtte har gitt henne et engasjement for å utforske hvordan det er å være bruker av velferdstjenestene. Samtidig har hun erfart at det er mulig å gå fra å være passiv bruker til å bli en aktiv borger. 
Les mer i denne kronikken Lofthus publiserte i Dagbladet.

 

Er trening medisin?
Torsdag 24. februar kl. 8.30-9.00 Facebook-arrangement

Vi vet at trening er bra for oss, at det gir oss styrke og utholdenhet i hverdagen og kan forebygge og behandle sykdom. Men hvorfor er det egentlig slik? Hvordan virker trening? Er trening god medisin?

Professor Stian Ellefsen og kollegaene på Høgskolen i Innlandet undersøker effekten av trening for mange forskjellige grupper – eldre og unge, tykke og tynne, syke og friske. Er det slik at treningsrådene kan være de samme for alle disse? 
 
Og det mange av oss lurer på: Er det noen gang for sent å begynne å trene?  
Se også denne videoen med Stian Ellefsen.
 
 

Hvor hører du hjemme? 
Torsdag 31. mars kl. 8.30-9.00 Facebook-arrangement

Vi flytter på oss mer enn noen gang, ofte på grunn av studier og jobbmuligheter. Hva har dette å si for vår tilhørighet? 

For noen barn kan spørsmålet «hvor er du fra» være vanskelig å svare på. Ragnhild Holmen Bjørnsen har samlet historier fra tidligere diplomatbarn i forbindelse med sin doktoravhandling. De er oppvokst på tvers av mange land og kontinenter: Hva betyr tilhørighet for dem? Har de mistet muligheten til å ha tilhørighet i livet sitt, eller kan den (om)skapes?

Ragnhild Holmen Bjørnsen er forsker ved Fakultet for helse- og sosialfag, Høgskolen i Innlandet. Du så henne kanskje på Lørdagsrevyen 8. januar? Les mer på Nrk.no her.

 

Hva må lærere vite om hjernens utvikling? 
Torsdag 28. april kl. 8.30-9.00 Facebook-arrangement

Hjernens eksekutive funksjoner modnes gradvis gjennom barndom, ungdomstid og tidlig voksenalder. Hva betyr det vi vet om hjernens utvikling for hvordan lærere, foreldre og andre kan møte for eksempel barn og unge med ADHD og autismespekterforstyrrelser? 

Og hvilken betydning har hjernens eksekutive funksjoner i din egen hverdag og hvordan du fungerer sosialt, emosjonelt og faglig? 

Per Normann Andersen er professor ved Institutt for psykologi ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer. Her kan du se en video der Andersen snakker om sin forskning på barn og ADHD.

Av Erlend Moe
Publisert 26. jan. 2022 07:58 - Sist endret 27. jan. 2022 11:20