Utlysninger fra DIKU i 2021

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) lanserer årets utlysninger, innrettet mot å fremme utvikling, nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer innen høyere utdanning.

Under finner du en oversikt over utlysninger i Dikus programmer innen høyere utdanning i 2021, inkludert utlysninger med søknadsfrist i 2022.

Vær oppmerksom på at dette er planlagte utlysninger, med forbehold om at det kan komme behov for justeringer og nye midler i løpet av året.

Se den enkelte programside for mer informasjon:

Ta kontakt med seniorrådgiver Bente Gaalaas Rønningen Bolme (for NORPART, ERASMUS+, Økt studentmobilitet, NOTED, INTPART og UTFORSK) eller seniorrådgiver Olav Gjertsen Ørum hvis du vurderer å søke på et eller flere av programmene og ønsker å diskutere ditt prosjekt.

For ansatte: Les mer om hvordan du kan søke Diku-midler

Av Gunnar Furseth Klinge
Publisert 20. aug. 2021 14:36 - Sist endret 8. sep. 2021 14:07