Faglig styrking det siste året

Høgskolen i Innlandet har styrket seg betydelig det siste året, slo rektor Peer Jacob Svenkerud fast i sin tale på høgskolens årsfest.

Forskergruppen LARGE ved forskergruppeleder Barbara Zimmermann og professor Bård Tronvoll mottok Forskningsprisen 2021 på HINNs årsfest.

Forskergruppen LARGE ved forskergruppeleder Barbara Zimmermann og professor Bård Tronvoll mottok Forskningsprisen 2021 på HINNs årsfest.

Foto: Gro Vasbotten/HINN

– Vi har jobbet bevisst for å øke den faglige kompetansen vår. Vi har i dag 120 flere medarbeidere enn for et år siden, og de fleste er nyrekrutterte til faglige stillinger, sier Svenkerud.

Ni nye professorer

Marte Monsen og Yvonne Fritze har begge blitt professor i løpet av 2021, mens Hanne Marit Haave i midten er blitt førstelektor. 
Marte Monsen og Yvonne Fritze har begge blitt professor i løpet av 2021, mens Hanne Marit Haave i midten er blitt førstelektor. 

Det var under HINNs årsfest torsdag kveld at rektor i sin tale til de ansatte oppsummerte utviklingen fra 1. november 2020 til 31. oktober 2021.

I talen trakk rektor fram at en rekke medarbeidere har fått opprykk det siste året, til førstelektor og førsteamanuensis, mens ni medarbeidere har fått opprykk til professor. 

29 disputaser

I perioden er det også gjennomført 29 doktorgradsdisputaser ved høgskolen, som viser en stabil forskerutdanning som er et krav for å få status som universitet. 

Oppsummeringen viser også økning i antall forskningssøknader til både Norges forskningsråd og EU, og økt gjennomslag for søknader. 

– Vi har jobbet aktivt for å forbedre oss, og for å understøtte en ny søknad om universitetsstatus. Søknaden vil bli sendt når vi føler oss klare til det i 2022, sier Peer Jacob Svenkerud.

Delte ut priser

Utdanningskvalitetsprisen ble tatt i mot av prosjektlederne Frank Martinsen og Lucie Furulund på vegne av fagmiljøet bak prosjektet «Virtuelt medisinrom».
Utdanningskvalitetsprisen ble tatt i mot av prosjektlederne Lucie Furulund og Frank Martinsen på vegne av fagmiljøet bak prosjektet «Virtuelt medisinrom». (Foto: Kristin Garstad/HINN)

Under årsfesten ble det delt ut priser til fagmiljøer som har utmerket seg innen forskning, utdanningskvalitet og samarbeid. Prisene består av 25 000 kroner til hvert av fagmiljøene. Vinnerne er:

Forskningsprisen

Prisen deles mellom to vinnere: Forskergruppen LARGE ved forskergruppeleder Barbara Zimmermann får prisen blant annet for å kombinere studier som er relevante for samfunnet og forvaltningen, med å produsere vitenskap på høyt internasjonalt nivå. 
Den andre prisvinneren er professor Bård Tronvoll som er en aktiv og svært produktiv forsker på høyt nivå, og sentral i utviklingen av Forskningssenter for bærekraft og digitalisering på Kongsvinger, som nå er i ferd med å etableres.

Utdanningskvalitetsprisen

Prisen går til fagmiljøet ved Institutt for helse og sosialvitenskap for prosjektet «Virtuelt medisinrom». Gjennom prosjektet får studentene en realistisk opplevelse av å jobbe i et medisinrom ved bruk av VR-briller. Prosjektet er praksisrettet og nyskapende med stor overføringsverdi til andre fagmiljøer.  

Samarbeidsprisen

Prisen ble i år delt mellom to fagmiljøer. Gunhild Wedum og Svein Bergum mottok prisen på vegne av Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL-studiet), mens Anders Lindstad og Svein Erik Nordhagen mottok den på vegne av Bachelor i Sport management (BSM-studiet) for godt samarbeid med arbeids- og næringsliv gjennom studiets praksisordninger, og da særlig for tiltaket og studieemnet «Praksisemnet». 

– Dette er verdige vinnere som utmerker seg innen sine felt og bidrar til nyskaping og forbedring for høgskolen, sier rektor. 

De interne prisene ble delt ut for femte år på rad.

Samarbeidsprisen ble delt mellom to fagmiljøer. Prismotteakerne er fra venstre: Gunhild Wedum, Svein Bergum, Anders Linstad og Svein Erik Nordhagen. Prorektor samfunnskontakt Jens Uwe Korten delte ut prisen.
Samarbeidsprisen ble delt mellom to fagmiljøer. Prismottakerne er fra venstre: Gunhild Wedum, Svein Bergum, Anders Linstad og Svein Erik Nordhagen. Prorektor samfunnskontakt Jens Uwe Korten delte ut prisen.

Faglige opprykk

Opprykk det siste året:

 • Hanne Marit Haave, Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, opprykk til førstelektor
 • Andreas Archer Dreyer, fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, opprykk til førsteamanuensis
 • Terje Slåtten, Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, opprykk til professor
 • Anna-Sara Malmgren, Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, opprykk til professor
 • Martin Nkosi Ndlela, Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, opprykk til professor
 • Sella Provan Aarrestad, fakultet for helse- og sosialvitenskap, opprykk til professor
 • Marte Monsen, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, opprykk til professor
 • Yvonne Fritze, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, opprykk til professor
 • Svein Øivind Solberg, fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, opprykk til professor
 • Troels Linde, Den norske filmskolen, opprykk til professor
 • Lotte Mik Meyer, Den norske filmskolen, opprykk til professor

Mer informasjon

For mer informasjon om prisene og den faglige utviklingen, kontakt

Bilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor
E-post
peer.svenkerud@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 06

 

Av Tore Høyland og Gro Vasbotten
Publisert 19. nov. 2021 10:07 - Sist endret 19. nov. 2021 15:10