Nå kan du registrere deg for vårsemesteret

Studenter i løp kan fra 1. desember semesterregistrere seg for vårsemesteret 2022 i Studentweb.

Åpen laptop på et bord med effekter fra HINN rundt.

Studenter i løp kan nå registrere for vårsemesteret. Foto : HINN. 

For å beholde studieretten er det helt nødvendig at du betaler semesteravgiften og registrere deg hvert semester.

Mer informasjon om hvordan du registrerer deg for vårsemesteret finner du på nettsiden vår under «For studenter» og «Semesterregistrering, semesteravgift og utdanningsplan». Selve registreringen foregår i Studentweb.

Fristen for betaling av semesteravgift og fullføring av semesterrregistrering for vårsemesteret 2022 er 15. januar. Detaljert informasjon om semesteravgiften finner du her.

Er du ny student hos oss fra og med våren 2022 vil du tilsendt informasjon om betaling av avgifter og semesterregistrering per e-post i løpet av uke 48/49. Du får ikke registrert deg for semesteret før du har mottatt denne informasjonen.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 1. des. 2021 12:59 - Sist endret 1. des. 2021 13:02