Dette bør du tenke på når du velger master- og videreutdanning

Mange vurderer faglig påfyll i møte med fremtidens arbeidsliv, men det resulterer gjerne i spørsmål man trenger hjelp med å besvare. 

Kvinne nedenfor Hollywood-trappa på studiested Lillehammer.

Ingrid Bårdsdatter Bakke råder deg til å følge magefølelsen i valg av videreutdanning. Foto : HINN. 

Bør jeg videreutdanne meg for å stå bedre faglig rustet i møte med fremtidens arbeidsmarked?  

Et krevende spørsmål som innebærer valg som påvirker livet ditt. Men å velge videreutdanning har flere fordeler.

– Det er positivt med nysgjerrighet som driver deg til å ta mer utdanning, særlig om det er basert på erfaring fra arbeidslivet. Vi ser at å ha erfaring i form av knagger å henge master- og videreutdanning på er nyttig og utviklende for den enkelte, og på mange måter åpner det opp et nytt landskap som du både har nytte og glede av, sier Ingrid Bårdsdatter Bakke.

Se vårt master- og videreutdanningstilbud her.

Hun har skrevet doktorgrad om begrepet karriere og er postdoktor ved Høgskolen i Innlandet innen karriereveiledning. Bårdsdatter Bakke mener mennesker som har noen års erfaring fra arbeidslivet generelt sett vil ha spesielt stort utbytte av å studere videre etter noen år som arbeidstager.  

– Det er gjerne en fordel med litt arbeidserfaring før man går videre på master- og videreutdanning. Erfaringene du har opparbeidet deg i arbeidslivet er kompetanse som deretter kan formaliseres med videre studier. Å vise at man har formell kompetanse på erfaringene du har er en gode som også betyr en del for mulighetene dine i arbeidslivet, sier Bårdsdatter Bakke.

Karriereveileder hos Karriere Innlandet Hamar, Henrik Martinsen, mener at erfaring med faglige problemstillinger i arbeidslivet gjerne gjør at interessen for enkelte fagområder øker. Ønske om å bli enda mer kompetent i jobben man har kan videre resultere i et ønske om å ta videre studier. 

– Er du i en slik situasjon vil jeg råde deg til å være nysgjerrig. Kartlegg studiene du er interessert i, se på studieplanene og hva de ulike emnene inneholder, slik at du velger noe som er i tråd med det du er på utkikk etter, sier Martinsen. 

Mange ønsker faglig påfyll

Bårdsdatter Bakke har erfart at mange av ulike grunner søker ny kompetanse i voksen alder. Det aller beste er om motivasjonen for å starte på master- eller videreutdanning bunner i et ønske om faglig utvikling.

– Det gjør at du kan oppleve en utvikling og får flere ben å stå på. Du må starte et sted når du tar utdanning, men erfaringene underveis i studieløpet og i arbeidslivet gjør at du utvikler deg og kan havne et helt annet sted enn planlagt, basert på egne interesser og kompetanse. Med master- og videreutdanning kan du spesialisere deg slik at kompetansen din blir mer kompleks og unik i arbeidsmarkedet, sier Bakke.

Korona-pandemien har trolig hatt en viss innflytelse på nordmenns motivasjon og behov for å ta master- og videreutdanning. Økt arbeidsledighet, usikkerhet og psykisk uhelse preget samfunnet, og selv om pandemien nå er i en helt annen fase, så har den sammen med andre faktorer satt sitt preg på samfunnet og fremtidsplanene til enkeltindivider og bransjer som helhet. Dette har blant annet resultert i nye studier som har vist seg å være populære.

– Integrert karriereveiledning ble lansert rett før pandemien, og viste seg å bli svært populært. Dette er et nett- og samlingsbasert emne der studentene lærer strategier for hvordan de kan integrere fysiske møter og teknologi i karrierveiledning. Dette er et eksempel på studium som bidrar med nye perspektiver innen et fagområde som plutselig ble spesielt relevant, sier Bakke.

Hos Karriere Innlandet Hamar har de også merket pandemiens innflytelse på folks tanker og spørsmål i form av henvendelser. Martinsen, som har studert bachelor i sosialt arbeid ved HINN, jobber først og fremst med digital karriereveiledning. Han er en av tre ved karrieresenteret som er nasjonal e-veileder, der han svarer på chat- og telefonhenvendelser fra hele landet, via www.karriereveiledning.no

– Denne tjenesten ble etablert i oktober 2020, litt tidligere enn planlagt grunnet pandemien, og er en lavterskel karriereveiledningstjeneste som er åpen fire dager i uka. Du kan være anonym og får veiledning på spørsmål knyttet til blant annet utdanningsvalg og karriere, sier Martinsen.

Henrik Martisen
Henrik Martinsen jobber med digital karriereveiledning. Foto :Privat. 

Siden lanseringen av karriereveiledning.no har det blitt gjennomført over 31.000 veiledningssamtaler i tjenesten. Martinsen sier det er et enormt bredt spekter i alder, utdanningsnivå og erfaring blant de som tar kontakt.

– Henvendelsene varierer veldig, men generelt kan man si at mange er usikre på hvordan de skal navigere seg fram. De vet hvor de vil, men ikke hvordan de skal komme seg dit. Noen aner heller ikke hva de vil. Vi legger opp veiledningen etter problemstillingen, og hva de ønsker hjelp til, sier Martinsen.

Råder deg til å lese stillingsannonser

Karriereveiledning.no tilbyr også webinarer og digital gruppeveiledning for deg som vurderer master- eller videreutdanning. 10. november er det for eksempel et webinar om å velge høgskole, universitets eller fagskoleutdanning. I tiden frem mot søknadsfristen råder Martinsen deg til å lese det du ser på som attraktive stillingsannonser nøye. 

–Bruk stillingsannonser på jobber du har lyst på som inspirasjon. Her ser du hva arbeidsgivere ønsker av utdanningsbakgrunn og kompetanse. Kanskje oppfyller du ikke kravene nå, men det er nyttig å observere som nyttig informasjon når du navigerer og vurderer ulike studietilbud, sier Martinsen. 

På mer overordnet nivå tror Bårdsdatter Bakke at pandemien har fått mange til å vurdere egen arbeidssituasjon litt nærmere, da fremtidens arbeidsmarked og hvilken kompetanse som blir etterspurt brått kom på dagsordenen.

– Pandemien har på mange måter satt en støkk i oss. Vi har sett hvor utsatt enkelte yrkesgrupper, sier Bakke.

– Et av hovedmålene våre er å bidra til at mennesker skal kunne leve et så godt liv som mulig, gjennom valg som av den enkelte oppleves som meningsfullt. Mange stresser med å finne svaret på hva man skal bli. Det er et vanskelig spørsmål, men vi kan hjelpe deg på veien ved å synliggjøre hva du har talent for, hva du har lyst til å lære og ikke minst utrette i fremtiden, sier Martinsen.

Råder deg til å følge magefølelsen

Enkelte velger master- og videreutdanning delvis basert på fremtidens jobbmarked og hvilke yrker det blir behov for i fremtiden. Bårdsdatter Bakke mener du generelt ikke bør la prognoser og beregninger bli avgjørende for hva du velger å videreutdanne deg innenfor, men at du bør ta hensyn til erfaringene du har gjort deg i arbeidslivet, både med tanke på hva du trives med og har talent for.

– Mitt råd er å følge magefølelsen og gå for det du ønsker mest. Du bør gi deg selv lov til å studere det som interesserer deg aller mest, siden motivasjonen i mange tilfeller er avgjørende for om du vil klare å kombinere videre studier med jobb og familie, sier Bakke.

Vurderer du å kombinere jobb med studier har Bårdsdatter Bakke følgende råd.

- Er du i et arbeidsforhold, er det lurt å være åpen og ta mer utdanning i samråd med nærmeste leder. Kanskje kan du da få rom og tid slik at du kan kombinere jobb og studier på en god måte? Noen tar også utdanning fordi de skal inn i en stilling som krever mer kompetanse, i samråd med arbeidsgiver. Nøkkelen er uansett at du må være motivert for å ta mer utdanning, sier Bakke.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 1. okt. 2022 08:52 - Sist endret 22. okt. 2022 15:48