Nye studier ved HINN i 2021

Om en snau måned kan du legge inn studievalgene dine. I år kan du velge blant flere helt nye studietilbud.

Foto: Høgskolen i Innlandet.

Bachelor i bioingeniørfag kan du studere fra høsten av. Studiet lokaliseres til Institutt for bioteknologi og studiested Hamar. Styret ga den formelle godkjenningen til studiet 15. desember etter at det ble tatt med i studieporteføljen i november.

Godt samarbeid med Sykehuset Innlandet

Prorektor Utdanning, Stine Grønvold, mener bachelor i bioingeniørfag er et godt eksempel på at Høgskolen i Innlandet utvikler studieporteføljen i tett dialog med arbeids- og samfunnsliv.

- Sykehuset Innlandet har vært en god og viktig partner for oss over lang tid. Dette er et studium som har vært etterspurt og som vi nå er veldig glade for å ha fått på plass.

Bachelor i bioingeniørfag skal være arbeidslivs- og samfunnsrelevant, sier Frøydis Deinboll Myromslien, instituttleder ved Institutt for bioteknologi.

- Studentene som velger dette studiet kan gå ut i en spennende jobb etter tre år, enten hos Sykehuset Innlandet eller i bioteknologibedrifter. I tillegg er det mulig å gå videre på vårt masterprogram og ta et studieløp helt opp til ph.d. for de som vil forske og gå den veien.

I denne sammenheng er det verdt å nevne at Høgskolen i Innlandet nå har en søknad inne om Ph.d. i helse og velferd. Søknaden er også et resultat av samarbeidet mellom HINN og Sykehuset Innlandet. Oppstart her forutsetter godkjenning av NOKUT.

Nytt trenerstudium ved studiested Elverum

Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen, deltid er et annet nytt studium hos oss du kan søke deg til. Også dette studiet er etterspurt i arbeidsmarkedet, spesielt siden det er en nett- og samlingsbasert trenerutdanning.

- Vi har som mål å bli enda bedre i å tilby våre studier i ulike varianter for å treffe ulike målgrupper. Vi ser at det er en økt interesse for å ta studier ved siden av jobb, og dette er et eksempel som svarer ut slike behov, sier Grønvold.

Karriererådgiver i Olympiatoppen, Tonje Hinze, bistår utøvere med karriereveiledning og hjelper dem som ønsker å kombinere toppidrett med studier og/eller jobb. Hun er svært positiv til det nye studiet.

- På mange måter går HINN foran, og legger litt press på de andre utdanningsinstitusjonene. Det finnes fleksible og digitale enkeltemner innenfor trenerutvikling og Sport Management også ved andre utdanningsinstitusjoner, men dette er det første fullverdige bachelorstudiet på dette fagområdet med en så stor grad av fleksibilitet, mener Hinze.

Nytt studium ved Handelshøgskolen Innlandet

Det tredje nye studiet vi vil vektlegge er Master i økonomi og ledelse – siviløkonom – hovedprofil Business Analytics. Dette masterprogrammet er nyopprettet og avventer godkjenning fra NOKUT, men du kan fortsatt søke på studiet, men med forbehold om at det blir godkjent.

Dette studiet vil være en ny hovedprofil under den overordnede paraplyen Master i økonomi og ledelse – siviløkonom. Den skiller seg fra de tre andre hovedprofilene markedsføringsledelse, økonomistyring og digital ledelse og business analytics rent faglig, men også ved at det blir lokalisert til studiested Lillehammer og at hele masteren vil ha engelsk som undervisningsspråk.

- Denne spesialiseringen innen business analytics svarer til behovet for denne type kompetanse, og viser at vi ønsker å styrke vår portefølje av engelskspråklige tilbud for et globalt arbeidsmarked, sier Grønvold.

Nytt årsstudium på Blæstad 

På studiested Blæstad er årsstudium i jordbruk et helt nytt studium som starter opp høsten 2021.

- Dette studiet vil passe for personer med interesse for jordbruksproduksjon og teknologi i jordbruket. Det kan også være et viktig supplement til andre naturfaglige utdanninger, og passer generelt for alle som ønsker å arbeide innenfor jordbruket, sier Instituttleder ved Institutt for jordbruksfag, Morten Tofastrud.

Du kan i år begynne å søke studier 1. februar, da vårt lokale opptak og søknadsweb hos Samordna Opptak blir åpnet. Samtidig blir studieoversikten lagt ut.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 6. jan. 2021 14:39 - Sist endret 21. des. 2021 16:49