Landbruket trenger studentene våre

Mange dører åpnes etter fullførte studier ved Evenstad og Blæstad. – Studenter fra HINN kjennetegnes ved at de er utadvendte og faglig dyktige, sier Geir Langseth i Felleskjøpet.

Studenter med korn.

HINN-studenter innen jordbruk og skogbruk er attraktive ved fullførte studier. Foto : HINN. 

Han har i 25 år som yrkesaktiv jobbet med fag, salg og markedsføring innenfor landbruket. Nå har han stillingen som forretningsområdesjef i Felleskjøpet, og har mye erfaring med studenter fra spesielt Blæstad som har studert bachelor i agronomi og landbruksteknikk.

Er du interessert i våre studier innen landbruk? Les mer om dem her.

Rekrutteres rett fra skolebenken

– Hvert eneste år rekrutterer vi 2-3 nyutdannede direkte fra Blæstad, noen også før de har fullført studiene. Så totalt sett er det ca. femti personer i Felleskjøpet med bakgrunn fra Høgskolen i Innlandet. Det som kjennetegner dem alle er at de er faglig dyktige og utadvendte, kanskje takket være det gode studentmiljøet. Gode kommunikasjonsferdigheter er en egenskap vi er på utkikk etter, sier Langseth.

Geir Langseth i Felleskjøpet har et godt inntrykk av studentene våre. Foto : Privat. 

Han mener at landbruks-Norge har endret seg mye siden han selv fullførte sine masterstudier i 1996. Mens rådgiving tidligere foregikk i fagmøter med mellom 25 og 30 bønder, så er det nå færre og større aktører som forventer personlig rådgiving en til en.

– Vi lyser gjerne ut kombinerte selger- og rådgiverstillinger, siden vi trenger gode fagpersoner som også er litt kremmer av seg. Studenter fra Blæstad har generelt en praktisk tilnærming til fagkunnskapen de har opparbeidet, ofte i langt større grad enn nyutdannede masterstudenter, mener Langseth, som viser til seg selv som eksempel på en masterutdannet student som trengte en del tid på å sette seg inn i jobben som produktsjef i Felleskjøpet.

Rett fra Blæstad til Felleskjøpet

Våren 2021 fullførte Kristine Løken Rognerud bachelor i agronomi ved HINN. Da hadde hun allerede fått jobb som salgskonsulent innen plantekultur i Felleskjøpet.

– Jeg håper de i intervjuprosessen så at jeg er en positiv, læringsvillig og engasjert dame som ønsker å bidra positivt. Jeg er opptatt av fremtidens norske landbruk, og hvordan vi kan fortsette å produsere trygg mat av høy kvalitet også i en usikker fremtid, sier Kristine.

Jente med en sau.
Kristine fikk jobb i Felleskjøpet etter fullførte studier. Foto : Privat. 

– Kristine er ekstremt utadvendt, dyktig til å kommunisere og også innstilt på å lese seg opp på ting hun hadde mindre erfaring med. Hun hadde de personlige egenskapene vi ønsket og har glidd rett inn fra første dag, sier Langseth.

Kristine er klar på at hun lærte mye på Blæstad som hun har hatt nytte av i arbeidslivet.

– Klima, fremtidens landbruk og presisjonsjordbruk er tre ting jeg lærte mye om på Blæstad, og som Felleskjøpet også retter oppmerksomheten mot. Det viser at det jeg har studert et relevant og fremtidsrettet studium, sier Kristine.

I Felleskjøpet er det først og fremst salgsrettede rådgiverstillinger Langseth mener de trenger kompetansen til nyutdannede HINN-studenter. Men det er også mange andre muligheter.

– Studerer du på Blæstad vil jeg anbefale deg å ta kontakt direkte med folk i organisasjoner du vil jobbe i og be om et møte. Selg deg inn og fortell om hva du er interessert i. Det vil være en stor fordel den dagen du søker jobb, og det kan også være at du blir kontaktet uten at en jobb er utlyst. Kanskje skal du skrive bacheloroppgave? Da kan du prøve å spille inn en ide om å skrive en oppgave for dem, råder Langseth.

– Det er stor interesse for folk med høyere utdanning i landbruket, både innenfor agronomi som er utdanningen min, men også landbruksteknikk. Flere av mine medstudenter hadde ått jobbtilbud før vi var ferdige på Blæstad. Det viser at det er jobbmuligheter innenfor landbruket og interesse for oss med utdanning fra Blæstad, sier Kristine.

Stor etterspørsel etter skogbruksledere

Men HINN utdanner ikke kun studenter til jobber innenfor jordbruk, husdyrhold og plantekultur i landbruket, men også mange av de som skal ta vare på skogen vår i årene som kommer.

Behovet for arbeidskraft i bransjen vil vært stort i årene som kommer. En fersk undersøkelse gjennomført av Velg Skog blant en rekke skogeierorganisasjoner viser at Viken Skog har et forventet behov for nyansettelser av skogfagutdannede på mellom 21 og 40 årsverk de neste fem årene.

Etterspørselen etter spesielt skogbruksledere er stor, sier daglig leder i skogseiersamvirkeforetaket Viken Skog, Egil Granum.

– Vi har de senere årene ansatt om lag 15 personer med bachelor fra Evenstad. De aller fleste er fortsatt hos oss. Det er ingen tvil om at studentene fra Evenstad er svært sterke på det praktiske og trenger mindre opplæring sammenlignet med studenter fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge på det rent praktiske, sier Granum.

Egil Granum i Viken Skog.
Egil Granum er kommunikasjonsrådgiver i Viken Skog. Foto : Viken Skog. 

Bachelor i skogbruk er et av flere studier ved Evenstad som retter oppmerksomheten mot det praktiske med å jobbe i skogen. Skogen rett ved forvaltes av studiestedet, og mye av undervisningen foregår utendørs i fantastiske omgivelser etter at man først har fått en teoretisk innføring innendørs.

Skogbruket trenger yngre krefter

Bransjen er ifølge Granum inne i et generasjonsskifte og vil derfor trenge mye ung arbeidskraft.

– Vi forvalter store verdier og er opptatt av å ha høy kompetanse på våre ansatte. Organisasjonen har et solid opplæringsprogram for nyansatte, men likevel tar det litt tid å komme skikkelig inn i rollen som skogbruksleder, forklarer Granum.

Granum sier skogbruksstudenter som ønsker seg jobb hos dem i fremtiden bør være spesielt dyktige på IT og teknologi, samt salg og markedsføring.

– Salg og markedsføring ser vi at i starten ofte er en utfordring nyutdannede skogbruksledere, og dette utgjør en stor del av jobben. Den gode kontakten mellom Viken Skog og skogeieren er avgjørende for at de vil selge tømmeret til akkurat oss – og ikke til konkurrenten. Så formidlingen av våre tjenester og forhandlingen om kontrakter er veldig avgjørende, sier Granum. 

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 16. des. 2021 14:57 - Sist endret 16. des. 2021 16:08