- Vi jobber mer kunnskapsbasert enn før

I 2016 inngikk Høgskolen i Innlandet og NAV et samarbeid som fortsatt bærer frukter.

Mennesker sittende rundt et bord i et fysisk møte.

HINN og NAV har hatt en rekke samarbeidsmøter de siste årene. Foto : HINN. 

– HINN tar arbeidslivets behov på alvor, sier direktør i NAV Innlandet, Bjørn Lien.

Med rundt 19.000 medarbeidere og som forvalter av en tredel av statsbudsjettet er NAV en stor organisasjon som åpner for samarbeid på mange fronter.

– Det viktigste for NAV er at vi i HINN har en samarbeidspartner som gjør at vi jobber mer kunnskapsbasert enn vi ville gjort uten dem på laget. Vi er en desentralisert og endringsvillig organisasjon som trenger kunnskap i alle ledd, sier Lien.

Portrettfoto av Bjørn Lien
Avdelingsdirektør i NAV Innlandet, Bjørn Lien, mener mange av utdanningene ved HINN er viktige for NAV. Foto : Nav Innlandet. 

Ble anbefalt å studere ved HINN

Oda Kristine Sveen er en av mange NAV-ansatte som både har tatt sin opprinnelige utdannelse hos oss, og senere kom tilbake for faglig påfyll med studier ved siden av jobb. Hun fullførte bachelor i barnevernspedagogikk i 2011, og jobber nå med å veilede ungdom hos NAV Gjøvik. Sommeren 2021 fullførte hun videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling, som HINN på oppdrag fra NAV tilbyr for ansatte i NAV.

– Min nærmeste leder anbefalte meg å ta studiet, da vedkommende tok det semesteret før meg. Min motivasjon var å få faglig påfyll for å kunne lede utviklingsprosesser i NAV. Jeg jobber som prosjektleder i et interkommunalt prosjekt, og studiet har gjort meg bedre i stand til å reflektere over egen rolle og ta hensyn til de ulike behovene og forutsetningene aktørene har, sier Sveen.

Portrettfoto av Oda Kristine Sveen
Oda Kristine Sveen har studert barnevern ved HINN. Nå jobber hun i NAV Gjøvik. Foto : Privat. 

 Avdelingsdirektør i NAV Lillehammer-Gausdal, Jan Tore Stø, har også studert hos oss i voksen alder.  Han har i over tjue år hatt ulike lederstillinger i NAV og tidligere Arbeidsmarkedsetaten. I 2010 fullførte han master i public administration (MPA) – Moderne forvaltning ved studiested Lillehammer.

Portrettfoto Jan Tore Stø
Jan Tore Stø har tatt videreutdanning ved HINN. Foto : NAV

– Jeg tok studiet samtidig med at jeg jobbet i fylkesledelsen i NAV. Som leder er det viktig å kunne sortere litt i landskapet, og ikke hoppe på alt som er på moten knyttet til lederstil og organisering. Studiet gjorde meg bedre i stand til å ta riktige vurderinger og beslutninger, slik at jeg ble tryggere i egen lederrolle, sier Stø.

Personlig så hadde han stort utbytte av tiden som student i voksen alder.

– Vi reflekterer på en annen måte med mange års praksis i bagasjen. Jeg hadde studieteknikken inne fra tidligere, og studerte noe jeg var genuint opptatt av og som var relevant for jobben min, så da ble resultatet også bra for meg personlig, sier Stø.

Siden samarbeidsavtalen mellom HINN og NAV ble underskrevet mener Lien at samarbeidet på mange måter ble revitalisert i 2019, noe vi nå begynner å se konsekvensen av. Da ble man enige om tre konkrete områder man ønsket å samarbeide om innenfor forskning og utvikling.

Samarbeider på tre områder

Det første samarbeidsområde handler om NAV-ansattes bruk av lovverket på riktig måte, slik at veilederne som følge av samarbeidet kan bli tryggere ut mot brukerne. HINN og NAV er også sammen om et innovativt prosjekt der oppmerksomheten rettes mot utenforskap blant unge. Det tredje samarbeidsområde ser nærmere på hvordan man jobber som veileder i en digital hverdag, og hvordan dette påvirker brukerens samhandling med NAV.

– Samarbeidet på disse områdene er forankret på toppnivå og ble iverksatt i 2021. HINN har over tid bevist at de er opptatt av våre praktiske og reelle utfordringer, og at de tar våre tverrfaglige forventninger på alvor, sier Lien.

Ingjerd Thon Hagaseth har en delt stilling mellom NAV og HINN, fungerer på mange måter som en koblingsboks mellom de to organisasjonene. Hun mener innovasjon er et nøkkelord i samarbeidet.

– NAV og HINN er ulike på mange måter, men vi har mange problemstillinger som er relevante for oss begge. Det gjelder å identifisere og innpasse disse i organisasjonene. Min jobb er å sørge for koblinger, sier Thon Hagaseth.

Portrettfoto Ingjerd Thon Hagaseth.
Ingjerd Thon Hagaseth har en delt stilling mellom NAV og HINN. Foto : Privat. 

Vårt utdanningstilbud har over en lengre periode vært en naturlig kobling mot NAV.

– Nav rekrutterer bredt innenfor spesielt helsefag, og det er ingen tvil om at mange av våre utdanninger er viktige for fremtidens NAV. Vi skal bidra med å holde utdanningene oppdaterte opp mot slik NAV og velferdsstaten ønsker å se ut i fremtiden, sier Hagaseth.

Mange av studiene våre er relevante for NAV

Mange av utdanningene ved HINN er viktige for NAV, og i tillegg har dere en rekke utdanninger som er tilrettelagt for nåværende NAV-ansatte, sier Lien.

Prosessledelse, et veiledningsstudium og forvaltningsrett er blant fagområdene der vi har tilbud rettet mot NAV-ansatte. Sveen, som selv har studert prosessledelse, mener generelt at behovet for videreutdanning er stort blant ansatte i NAV.

– Vi trenger faglig påfyll utover det vi lærer i jobben vår, og jeg ser på det som positivt å være i en posisjon der vi må lære noe nytt og utvikle oss. Økt kunnskap gir økt innsyn og trygghet i oppgavene vi løser, og både på individ og institusjonsnivå kan vi utvikle oss i samarbeid med HINN, sier Sveen.

I tillegg er flere NAV-ansatte engasjert som gjesteforelesere hos oss, blant dem Stø på master i innovasjon og master i public administration.

Så hvor vil samarbeidet gå videre? Innovasjon og utvikling er to sentrale stikkord på kort sikt, da NAV er en organisasjon i endring som tilpasser seg brukerne i måten man jobber på. Målet er bedre tjenester til brukerne, et behov som kan dekkes gjennom blant annet nye studier hos oss.

– Det blir viktig for oss å følge opp at de nye studiene og kursene fungerer som ønsket. I et lengre perspektiv så må vi komme videre i samarbeidet. Hvilke utfordringer kan vi løse sammen, og hva skal vi nå jobbe sammen mot? Dette må vi holde varmt og ta opp i våre felles evalueringer, sier Lien om samarbeidet som er forlenget ut 2022.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 11. nov. 2021 08:49 - Sist endret 11. nov. 2021 09:39