Skal finne miljøløsninger sammen med Sir David Attenborough

Professor Harald Ulrik Sverdrup representerer Høgskolen i Innlandet i en paneldebatt om miljøfremtiden vår på European Business Summit i Brüssel onsdag.

Bilde av en plakat av deltagere i en paneldebatt om klima

STORFINT PANEL: Ikke hvem som helst som får delta i dette panelet. Blant verdenskjente ansikter finner vi høgskolens professor Harald Ulrik Sverdup. 

Og det er ikke hvem som helst som skal delta sammen med Sverdrup.

European Business Summit er et årlig toppmøte som tiltrekker seg mer enn 2000 deltakere og 200 deltagere fra over 60 land.

Deltagerne er stats- og regjeringssjefer, europeiske ministre, EU-kommissærer og ikke minst, folk fra akademia. 

Formålet er å bringe sammen beslutningstakere og næringslivsledere for å diskutere aktuelle spørsmål som påvirker Europas fremtid, og bidra til å forbedre beslutningsprosessen på EU-nivå.

Det er der professoren på Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi kommer inn i bildet. Han er invitert til en paneldebatt sammen med selveste Sir David Attenborough, den verdenskjente kjemikeren Sir David King, ledere i EU og flere andre. 

– Vi skal jobbe med hvordan vi tar tak i klimaproblemet og det som følger med det, forteller Sverdrup.

Lager store modeller

KLAR: Harald Ulrik Sverdrup gleder seg til å være med å finne løsningene for fremtidens klimautfordringer.

Harald Ulrik Sverdrup har bakgrunn som sivilingeniør og jobbet tidligere på Lunds Universitet med kjemiteknikk. Han har i mange år utviklet store simuleringsmodeller for miljøproblem på alt fra lokalt til globalt nivå. 

Modellene til Sverdrup handler blant annet om hvordan forurensning flytter seg over landegrenser, hva de økologiske effektene av det er og hva slags effekter det har på samfunnet og økonomien vår.

– Jeg har jobbet med å lage modeller både for EU og for enkeltland, forteller professoren. 

For få dager siden avsluttet verdens ledere klimatoppmøtet i Glasgow. Der ble det diskutert visjoner og målsetninger. Nå gjenstår det å gjøre noe med det.

– På denne samlingen i Brüssel skal vi jobbe med koblingen mellom politikk og vitenskap. Når du har bestemt noe politisk, skal jeg som sivilingeniør være med og regne på og lage modeller som sørger for at det man gjør, gir det vi vil ha.

– Vi skal sørge for at politikken gjør det den skal, og at den ikke har bivirkninger, sier Sverdrup.

Problemet kan løses

Nå lurer du kanskje på hva en kjemiker, som er ekspert på globale simuleringsmodeller for forurensning, gjør på Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, Spillskolen, i Hamar.

–Jeg jobber dels med spill, men også med det som kalles interaktive simuleringer. I spill gjør vi avanserte simuleringer for underholdning i «finne-på-verdener». Når spillet flytter ut i den virkelige verden, og det er blodig alvor, heter det ikke spill lenger. Da heter det interaktive simuleringer, forklarer sivilingeniøren.

– Vi er mennesker og vi spiller med hele naturen. Nå er det absolutt ingen underholdning i dette her!

Panelet Sverdrup skal sitte i består altså av vitenskapsfolk, politikere og Sir David Attenborough. 

– Hvordan kan Attenborough bidra inn i det arbeidet du og andre vitenskapsfolk gjør?

– Han er veldig viktig oppe i dette. Han er bindeleddet mellom kunnskap og politikk. Han formidler og hjelper til med å gjøre at politikk ikke bare er synsing, men er basert på kunnskap. 

– Hva håper du skal komme ut i enden av denne samlingen i Brüssel?

– Dette er del av en prosess som leder frem til at en antall land i EU tar et initiativ og legger frem en helt konkret plan for hva vi skal gjøre, og hvor fort, for å klare å nå miljømålene våre som er bestemt av klimatoppmøtet i Glasgow, avslutter Harald Ulrik Sverdrup.

Emneord: klima, EU, toppmøte Av Ole Martin Ringlund
Publisert 16. nov. 2021 15:00 - Sist endret 19. nov. 2021 10:09