– Store muligheter i desentralisert utdanning

Høgskolen i Innlandet ser store muligheter i regjeringens varslede satsing på desentralisert og fleksibel utdanning.  

Regjeringen varsler i dag at de vil komme med en plan for en styrking av desentralisert og fleksibel utdanning. Denne skal legges fram før sommeren. Utdanningssystemet skal rigges slik at det blir mer tilgjengelig for folk flest, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i pressemeldingen.

Det skal bli enklere for familiefaren med boliglån og stasjonsvogn i distrikts-Norge å fylle på kompetansen sin, som Asheim skriver.

Høgskolen i Innlandet ønsker satsingen velkommen, og ser på dette som en mulighet for videre utvikling av et felt der høgskolen allerede er langt framme i nasjonal sammenheng.

– Vi har jobbet systematisk med desentralisert og fleksibel utdanning over lang tid. Vi har utviklet studiemodeller innen våre ordinære studier tilpasset ulike målgrupper, og vi har laget skreddersydde studietilbud i samarbeid med eksterne, sier prorektor for utdanning ved HINN, Stine Grønvold.

Høgskolen i Innlandet og den fleksible helsesykepleierutdanning blir trukket fram av Asheim som eksempel på et desentralisert tilbud som allerede er på plass.

– I digital undervisning er enhver laptop et studiested, men det er ofte en fordel å kombinere nettundervisning og samlinger med praktiske øvelser på våre seks studiesteder i Innlandet, sier Grønvold.

Publisert 12. jan. 2021 08:48 - Sist endret 21. des. 2021 17:06