Satser sammen med partnere i Europa

Åtte europeiske partnere var denne uka samlet på Hamar for å stake ut kursen for videre samarbeid i den europeiske universitetsalliansen eMERGE.

Bilde fra møte i eMERGE-nettverket

Partnere fra eMERGE-alliansen var samlet på Hamar denne uka for å stake ut kursen for det videre samarbeidet i alliansen. 

Foto: Foto: Espen Kristiansen/Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Innlandet har vært med i alliansen siden 2019. Nå jobbes det for å utvikle en ny samarbeidsavtale mellom partene. Avtalen skal være på plass tidlig i 2022.

Styrker HINN

– Dette europeiske universitetssamarbeidet er viktig fordi det styrker oss som institusjon. Det gir oss europeiske partnere å samarbeide med både om forskning og utveksling av studenter og ansatte, sier Stine Grønvold, prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet.

De øvrige deltakerne i alliansen er utdanningsinstitusjoner fra Irland, Tyskland, Frankrike, Spania, Kypros og Slovakia. I tillegg er to universiteter fra Romania og Bosnia og Herzegovina assosierte medlemmer.

Søker status som europeisk universitet

– I den kommende avtaleperioden ønsker alliansen å søke EU-kommisjonen om status som europeisk universtetsallianse gjennom  European Universities Initiative (EUI) i Erasmus+. Dette er EUs storsatsing innen utdanningsområdet som tar mål av seg å skape fyrtårn for høyere utdanning i Europa gjennom forpliktende samarbeid, sier Bente Bolme, seniorrådgiver for internasjonalisering ved HINN.

EUI-status innebærer blant annet at deltakerne i alliansen må ha en felles langtidsstrategi for utdanning som styrker koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon. 

Strategien skal legge til rette for fri flyt av studenter og ansatte mellom institusjonene, og bidra til å løse samfunnsutfordringer med en tverrfaglig tilnærming.

Foto av møtedeltakerne
Møtet på Hamar er det andre av tre før en ny samarbeidsavtale kan signeres i februar.

Sterke regionale aktører

– Partnerne i eMERGE-alliansen er regionale institusjoner som holder til i periferien i sine land. Nettopp utfordringer knytte til sentrum-periferi står sentralt i samarbeidet som har som mål å bidra til å styrke regionene og skape produktive periferier, sier Bente Bolme.

– Å befinne seg i periferien kan være en fordel fordi institusjonene er sentrale regionale aktører. Sammen ønsker vi å gjøre eMERGE til et laboratorium for grønn samfunns- og næringsutvikling gjennom forskningsbasert læring, entreprenørskap og kreativitet.

Møtet i Hamar følger opp et møte i Paris i siste del av oktober. Et tredje arbeidsmøte holdes i Limerick i Irland 18. – 21. januar. 

Rektorene ved de åtte partnerinstitusjonene møtes etter planen i Brüssel i februar neste år for å signere den nye samarbeidsavtalen som nå utarbeides.

Fakta om eMERGE:

  • eMERGE er en universitetsallianse bestående av åtte institusjoner fra syv europeiske land
  • eMERGE er en forkortelse for European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment
  • Alle partnere er regionale utdanningsinstitusjoner som kjennetegnes av å være sterke aktører i sin region
  • Høgskolen i Innlandet har vært del av eMERGE siden 2019
  • eMERGE har sitt eget studentforum (eSF) der studentrepresentanter fra alle institusjonene møtes jevnlig. 
  • Vinteren 2021/22 jobber alliansen med en ny samarbeidsavtale som etter planen signeres i februar 2022
  • I tillegg til de åtte partnere har ytterligere to universiteter status som assosierte medlemmer av alliansen

Kontakt: 
Bente Bolme, prosjektleder for eMERGE ved HINN

Publisert 1. des. 2021 13:28 - Sist endret 7. des. 2021 08:47