Eksperter som kan svare på spørsmål om koronakrisen

Koronakrisen reiser mange spørsmål. Høgskolen i Innlandets fagpersoner kan bidra med forskningsbaserte svar fra mange ulike fagfelt. 

Det er allerede startet  en rekke forskningsprosjekter ved HINN som ser på konsekvenser av pandemien og av tiltakene, og flere kommer det til å bli.

Dette er en liste over fagpersoner på HINN som har markert seg gjennom blant annet kronikker, intervjuer eller nystartede forskningsprosjekter under koronakrisen, samt et knippe andre som kan bidra med sine perspektiver i media, konferanser og andre sammenhenger.

Se kontaktinfo på hver enkelt ansatt eller ta kontakt med forskningsformidler Erlend Moe.

Politikk og økonomi

 • Christian Ewald, professor i finans: Konsekvenser for norsk økonomi og folkehelse av ulike koronatiltak. Makroøkonomi. → Skal forske på effekter av koronatiltak
 • Tor Arnesen, forsker Østlandsforskning: Regionale aspekter og hyttebruk. Infrastruktur i hytteområder. → Koronakrisen bør sette fart på utbygging av infrastruktur i hytteområder
 • Martin N. Ndlela, førsteamanuensis ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring: Krisekommunikasjon. Den globale koronapandemien og perspektiver fra ebolaepidemien i Afrika.
 • Ørjan Mydland, førsteamanuensis i bedriftsøkonomi. Makroøkonomiske forhold og økonomiske effekter.
 • Håvard Teigen, professor emeritus i regional økonomi og politikk: Den politiske håndteringen av krisen og krisepakken til næringslivet.
 • Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap: EU og internasjonalt samarbeid under og etter krisen. Norsk smittevernberedskap. → Var vi godt nok forberedt?

Kultur

 • Susan Lee Nacey, professor i språk: Koronametaforer i media og politikk, nasjonalt og internasjonalt
 • Rune Johannessen, studieansvarlig Music Business Management: Hvordan krisen kan føre til varige endringer i musikkbransjen. Nyskaping i musikkbransjen under krisen.
 • Sandra Kleppe, professor i litteratur: Poesi og psykisk helse under koronakrisen. 

Helse

 • Rafi Ahmad, førsteamanuensis bioteknologi: Utvikling av raskere metoder for diagnostisering av koronapasienter med bakterieinfeksjoner.  → Ny metode kan redde koronapasienter
 • Ricardo Lugo, førsteamanuensis i psykologi: Den psykologiske effekten av sosial isolasjon og andre smittespredningstiltak. → Skal forske på hvordan vi har det under krisen
 • Liv Skomakerstuen Ødbehr, leder Institutt for helse- og sykepleievitenskap: Helsepersonell og sykepleiere i møte med pandemien m.m.
 • Kjersti Mordal Moen, professor ved Seksjon for idrett og kroppsøving: Kroppsøving i hjemmeskolen. → Mange muligheter for å drive fjernundervisning i kroppsøving

Etikk og rettigheter

 • Einar Øverenget, professor i filosofi: Etiske aspekter og inngrep i folks frihet. → Bekjempelsen av pandemien er også farlig
 • Vebjørn L. Horsfjord, professor i religion, livssyn og etikk: Etiske problemstillinger og hvordan trossamfunn responderer på krisen. → Sankta Coronas hjørne
 • Bente Ohnstad, førsteamanuensis i jus: Juridiske sider ved koronatiltakene. → Lovhjemlene under korona-pandemien

Skole, barn og digitale læremidler

 • Stine Vik, førsteamanuensis i pedagogikk: Barnehager og tiltak mot smittespredning. 
 • Thor André Skrefsrud, professor i pedagogikk: Det flerkulturelle samfunn under krisen.
 • Ellen Nesset Mælan, førsteamanuensis: Hjemmeskole kan gi større forskjell mellom de som presterer godt og de som presterer mindre godt i skolen. Rapport januar 2021: →  Ny rapport om hjemmeskole under pandemien
 • Thomas Nordahl, professor i pedagogikk: Hvordan grunnskoleelever i Hedmark har opplevd hjemmeskole i koronatiden. Konsekvenser for de svakeste elevene. → Forsker på hjemmeskole → Forskjellene mellom elevene kan øke
 • Monica Johannessen Lervik, høgskolelektor i pedagogikk: Digitale verktøy i høyere utdanning. → Videokonferanser eller forelesninger i opptak?

Næringsliv og arbeidsliv

 • Svein Bergum, førsteamanuensis i organisasjon, ledelse og styring: Hjemmekontor, avstandsledelse og endringer i arbeidsformer. → Hjemmekontor – himmel eller helvete?
 • Morten Tofastrud, leder Institutt for jordbruksfag: Landbruk. Matberedskap, våronn og mangel på arbeidskraft.
 • Hans Olav Bråtå, forsker Østlandsforskning: Lokalmatprodusenter – hvorfor klarer noen seg gjennom krisen og andre ikke.
 • Monica A. Breiby, postdoktor Senter for reiselivsforskning: Konsekvenser for reiselivet av tiltakene. Hvordan koronakrisen kan endre reisemønsteret vårt.  → Bærekraftig norgesferie? og  Å reise – er det fali’ det, Solan?
Emneord: korona, COVID-19, eksperter, forskere Av Erlend Moe
Publisert 18. aug. 2021 14:46 - Sist endret 20. mai 2022 10:12