Studenter står bak ny nettportal for studenter

Floka er den nye studentportalen for studenter ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

Floka er en frivillig studentorganisasjon under paraplyen til Lillehammer Studentsamfunn ved Høgskolen i Innlandet. Studentene som er involvert driver en uavhengig nettportal med kulturkalender og ulike spalter med innhold rettet mot våre nåværende studenter.

- Vi skal være et samlende vesen som samler alt studentene lurer på i en floke. Studentene ved HINN får mye god informasjon i mange ulike kanaler og på ulike nettsteder, men vi ønsker å samle dette på et sted. Vi skal ikke være en konkurrent for noen, men samarbeide med alle som ønsker det, sier initiativtager og nettredaktør Line Løseth.

Her finner du kulturkalenderen. 

Rettet mot studenter

Hun går 2. klasse på bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser ved studiested Lillehammer og er en av totalt sju personer i styret i Floka. I styret er også Harald Nordli Ødegaard, som er redaktør for spalten Innpust. Han går bachelor i internasjonale studier med historie og produserer seminarer, podcast og show på eget initiativ eller i samarbeid med eksterne aktører.

- Covid-19 har gjort arbeidet litt utfordrende så langt, så vi har innsett at vi må ha flere folk om vi skal utvikle dette konseptet videre. Målet vårt er å informere og samle studentkulturen, og mer spesifikt for spalten å publisere artikler og akademiske tekster for de som er interessert i internasjonal politikk og historie, sier Nordli Ødegaard.

Vil ha flere med på laget

Løseth forteller at Floka nå først og fremst er rettet mot studenter på studiested Lillehammer, men at de er åpne for å snakke med andre studiesteder også, da dette prosjektet er resultat av et samarbeid med studiestedet.

- Vi ønsker å utvide, men det innebærer blant annet at vi klarer å rekruttere studenter til å lage innhold på de andre studiestedene. Er du interessert i å bidra i studentredaksjonen vår er det bare å ta kontakt med oss på våre nettsider, sier Løseth.

Styreleder i Floka, Victoria Kvarvåg Lillebekk, tar imot saker og forslag, samt kaller inn til styremøter for å diskutere og gjøre vedtak etter styrets vedtekter. Hun studerer bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, og ønsker at Floka skal være en viktig ressurs spesielt for de helt nye studentene.

- Det var mye jeg lurte på da jeg kom inn på studiet her på Lillehammer. Tanken er studentene i denne portalen skal få dybdeinformasjon om for eksempel studentbolig, hvor klasserommene er, kollektivtilbud og studiestart. Kanskje har du lyst til å starte med fotball eller en annen idrett? Slike muligheter skal du få informasjon om hos oss, sier Kvarvåg Lillebekk. 

I månedene som kommer vil gruppen først og fremst konsentrere seg om å holde kulturkalenderen oppdatert med hva som skjer i form av blant annet aktiviteter. På sikt vil det bli mer eget innhold etter hvert som man rekrutterer inn flere personer og bygger en redaksjon.

- Studentene ved studiested Lillehammer skal kunne gå inn på Floka og se hva som skjer akkurat i dag. Vi ønsker å åpne dørene opp mot studenter i enda større grad og skape innhold som er interessant for dem å lese om, avslutter Kvarvåg Lillebekk.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 20. aug. 2021 15:07 - Sist endret 20. mai 2022 10:26