Høgskolen i Innlandet og NAV forlenger samarbeidet

Partene har nå blitt enige om at samarbeidsavtalen, som i utgangspunktet løper ut 2022, forlenges med ytterligere fire år.

Mennesker som diskuterer rundt et bord.

HINN og NAV har hatt en rekke samarbeidsmøter de siste årene. Nå forlenges samarbeidet med fire år. Foto : HINN. 

Tilbake i 2016 inngikk HINN og NAV et samarbeid om forskning og utdanning. At dette samarbeidet nå blir videreført er viktig for begge parter, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. 

– NAV er med over 20.000 medarbeidere en stor organisasjon som åpner for samarbeid på mange fronter, noe vi har hatt stor nytte av de siste årene. NAV er tett på reelle utfordringer i og om samfunnet rundt oss, og sammen står vi sterkere for å løse disse. Dette er en viktig avtale som passer inn i profilen til HINN og følger opp ambisjonene i strategien vår, sier Svenkerud.

Portrettfoto Peer Jacob Svenkerud
Samarbeidet med NAV passer inn i profilen til HINN, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. Foto : HINN. 

Skal samarbeide i fire nye år

NAV har samarbeidsavtaler med flere universiteter og høgskoler. Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer) var den andre utdanningsinstitusjonen hvor det ble etablert en slik samarbeidsavtale. Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, sier samarbeidsavtalen er godt forankret i ledelsen.

– Samarbeid med utvalgte universiteter og høgskoler er et viktig element i vår plan for forskning og utvikling. Målet er at vi gjennom slike samarbeid bygger opp et akademisk omland som har kjennskap til og kan forske på NAV. Langvarige samarbeid er nødvendig for å lykkes, noe samarbeidet med HINN er et godt eksempel på, sier Åsholt.

Den nåværende samarbeidsavtalen med NAV løper ut 2022. Det er nå klart at avtalen forlenges med fire år, der avtalen har en verdi på åtte millioner kroner. Åsholt sier at et mål er å se nærmere på hvordan man kan drive med innovasjon og tjenesteutvikling og lykkes enda bedre med lokale utviklingsprosjekter.

Portrettfoto Yngvar Åsholt.
Samarbeidet mellom HINN og NAV er godt forankret i toppledelsen, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt. Foto : NAV. 

– Vi ønsker å komme ut av faste mønstre, se problemstillinger fra ulike kanter og styrke forskningen. Det man lærer gjennom forskning må bringes inn i undervisningen innenfor spesifikke fagområder, eller som ledd i etter- og videreutdanning, sier Åsholt.

Direktør i NAV Innlandet, Bjørn Lien, mener HINN er en naturlig samarbeidspartner for NAV, siden samarbeidet bidrar til at de jobber mer kunnskapsbasert.

– HINN er viktig for NAV på mange områder, og det aller viktigste er at vi med avtalen sikrer videre samarbeid med en partner vi kjenner fra før og som siden samarbeidet startet i 2016 har bevist at de tar arbeidslivets behov på alvor, sier Lien.

Leder av styringsgruppen for NAV-prosjektet, Jens Uwe Korten, har vært involvert i samarbeidet over en lengre periode. Han mener samarbeidsprosjektet over tid har hatt en fin utvikling og treffer de strategiske målene til både HINN og NAV på en god måte.

– Prosjektet har nettopp blitt evaluert, og vi har fått gode tilbakemeldinger på det arbeidet vi har gjort og hvordan vi har organisert samarbeidet. Vi har også fått konstruktive innspill på forandringer for den neste perioden. Samspillet mellom forsknings- og studiemiljøer på den ene siden og NAV på den andre har ført til en reell partnerskapelig tilnærming, der begge parter er med på å definere utgangspunktet for prosjektene og ambisjonsnivåene, sier Korten.  

Samarbeider på en rekke områder

HINN og NAV har samarbeidet tett siden 2016, og Lien mener at samarbeidet spesielt fra 2019 har vært nyttig. Da ble man enige om tre konkrete områder man ønsket å samarbeide om innenfor forskning og utvikling.

Det første samarbeidsområdet handler om NAV-ansattes bruk av lovverket på riktig måte, slik at veilederne som følge av samarbeidet kan bli tryggere ut mot brukerne. HINN og NAV er også sammen om et innovativt prosjekt der oppmerksomheten rettes mot utenforskap blant unge. Det tredje samarbeidsområde ser nærmere på hvordan man jobber som veileder i en digital hverdag, og hvordan dette påvirker brukerens samhandling med NAV.

– Essensen i vår samarbeidsavtale er å bidra til økt innovasjon og tjenesteutvikling i NAV. Å identifisere og utvikle innovative løsninger, blir bare viktigere og viktigere i fremtiden. Vi må finne disse løsningene i fellesskap, sier Trude Hella Eide, som er HINNs prosjektleder for Samarbeidsavtalen.

– HINN har de siste årene bevist at de bryr seg om NAVs utfordringer og forventninger. Å identifisere og utvikle innovative løsninger blir viktig i tiden som kommer, da NAV og HINN har flere områder hvor samarbeidet kan forsterke begge parter og vi kan utvikle løsninger som begge parter vil ha nytte av, sier Lien.

De tre satsingsområdene, utenforskap blant unge, digitalisering og veiledning, og pålitelig forvaltning vil videreføres også i den neste fireårsperioden. Utover høsten vil det arbeides mer med detaljene og innretningen, før avtalen signeres.

Korten er klar på at samarbeidet har og fortsatt vil bidra til positiv utvikling i Innlandet i årene som kommer.

– Resultatene vi sammen har oppnådd vekker interesse nasjonalt og internasjonalt. Den fireårige forlengelsen av avtalen gir HINN anledning til å planlegge samarbeidet mer langsiktig, særlig med tanke på utvikling av søknader til ulike forskningsprogrammer, og i forhold til utviklingen av eksisterende studieprogrammer og nye etter- og videreutdanningstilbud mot ansatte i NAV. Vi er nå også i stand til å fullføre de prosjektene som er godt i gang og som har potensiale til å videreutvikles ytterligere, avslutter Korten.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 15. juni 2022 13:05 - Sist endret 15. juni 2022 14:36