Får fem millioner til å følge opp studentene

Regjeringen har tildelt Høgskolen i Innlandet midler som skal sørge for å opprettholde studieprogresjonen til studentene og gi flere sosiale lavterskeltilbud.

Kvinnelig student på biblioteket.

HINN har fått drøyt fem millioner kroner til å følge opp studentene i 2022. Foto : HINN. 

Totalt har myndighetene fordelt 170 millioner kroner til universiteter, høgskoler, fagskoler og samskipnader i Norge. Høgskolen i Innlandet får 5,1 millioner kroner, mens Studentsamskipnaden i Innlandet får 3,2 millioner kroner fra denne økonomiske tiltakspakken.

– Dette er gode nyheter både for HINN og for studentene våre. Vi har gode erfaringer med de tiltakene vi fikk satt i gang i fjor, og har fått positive tilbakemeldinger fra studentene selv. Nå får vi forhåpentligvis bruke disse midlene gjennom hele 2022, noe som er viktig for studentene våre, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

HINN fikk i mars i fjor åtte millioner kroner for å styrke oppfølgingen av studentene under pandemien. Prosjektleder for Studentpakken, Maria Bøhlerengen, mener pandemien også vil ha store ringvirkninger for studenter i 2022, selv om det er ventet enkelte lettelser på tiltakene innen kort tid.

– HINN begynte allerede i oktober arbeidet med å forberede oss på å videreføre de gode tiltakene vi fikk til i 2021 til vårsemesteret 2022. Gjennom disse forberedelsene har vi skaffet oss en lang liste med ønsker for bruk av student- og læringsassistenter på alle fakultet og i mange ulike emner som vil styrke læringsmiljø og læringsutbytte blant våre studenter. Nå ser det ut til at vi kan få muligheten til å gjennomføre disse tiltakene, noe som er veldig gledelig, sier Bøhlerengen.

Det er opp til institusjonene selv å vurdere hvilke tiltak og aktiviteter som har best nytte av midlene fra regjeringen, slik at de blir brukt til å følge opp studentene på en best mulig måte både faglig og sosialt. Man kan enten sette i gang nye eller forlenge eksisterende tiltak som er på plass for å hjelpe studentene.

– Vi har eksisterende avtaler og pengene vi nå får gjør at vi kan gjøre nye avtaler og planlegge for nye aktiviteter, i tillegg til at enkelte eksisterende tiltak kan videreføres, sier Grønvold.

– Tildelingen av nye midler åpner også for muligheten for å utvide og videreutvikle tilbudene vi har hatt på hele høgskolen. Jeg håper at vi kan komme raskt i gang og få den nye ordningen oppe å gå, slik at så mange av våre studenter som mulig kan få nytte av midlene i vårsemesteret, sier Bøhlerengen.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 1. feb. 2022 14:13 - Sist endret 1. feb. 2022 14:13