HINN med på storprosjekt innen grønn omstilling

Myndighetene satser over 100 millioner kroner for å etablere en helsirkulær verdikjede for tre. Blant flere samarbeidspartnere i gigantprosjektet sirkTRE finner vi miljøet på Evenstad.

Bilde av en stor haug med rivningstrevirke og næringsminister Iselin Nybø i front av haugen

HAUGER: Næringsminister Iselin Nybø (t.h) får informasjon om resirkulering av trevirke under en seanse på Ringerike før helgen der hun offentliggjorde den store bevilgningen fra myndighetene til sirkTRE (Foto: Egil Granum, Viken Skog)

– For instituttet på Evenstad, med sin bachelorutdanning i skogbruk og forskningsportefølje er dette et svært spennende prosjekt som vi er veldig begeistret for å være med på, sier Nils Kvilvang, leder for institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad.

Og det de er med på er nokså stort.

Det treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner kroner. 105 av disse millionene kommer fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform.

Lage veikart for politikerne

I Norge er mengden returtre omtrent like stor som mengden tre som inngår i byggeprosjekter. Det meste av returtre flises opp til energigjenvinning.

I sirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre.

Forsknings- og kompetanseprosjektet til sirkTRE heter circWood, og det er her Høgskolen i Innlandet kommer inn.

Portrettbilde av Hanne Kathrine Sjølie
KARTLEGGE: Førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie leder forskningsarbeidet fra Evenstad sin side.

– Jeg leder arbeidet som skal kartlegge potensialer og barrierer for mer bruk av resirkulert tre. Vi skal blant annet gjøre spørreundersøkelser i alle ledd av treindustrien, forteller Hanne Kathrine Sjølie, førsteamanuensis på Evenstad.

Og denne undersøkelsen skal bli et viktig verktøy i årene som kommer.

 Arbeidet vårt skal ende ut i mulige fremtidsscenarioer og et veikart for politikere og beslutningstagere i sektoren som vil peke på nødvendige endringer for at effektiv gjenbruk av tre kan økes i Norge, sier Sjølie.

HINNs del er på 5,69 millioner, som i tillegg til arbeidet Sjølie snakker om her skal gå til å dekke en doktorgradsstipendiat på Evenstad.

Skal bidra til klimakutt

Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges returtre innen 2024, noe som tilsvarer 100.000 tonn. 1 million kubikkmeter skal utnyttes innen 2030.

SirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030.

I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.

De neste månedene vil det bli jobbet med å rigge ferdig konsortiet og få alle finansielle brikker på plass. SirkTRE har planlagt oppstart i januar 2022.

– SirkTRE og circWood har som mål å etablere en helsirkulær verdikjede for tre. Der har vi og skal vi ha en plass. Samarbeidet med ulike aktører gjennom Norwegian Wood Cluster har lykkes i å drive fram og få finansiert et prosjekt som vil ha stor nasjonal og internasjonal betydning i «det grønne skiftet», avslutter instituttleder Nils Kvilvang.

Kontakt:

 

 

 

Emneord: resirkulering, trevirke, sirkTRE, Evenstad, klimakutt Av Ole Martin Ringlund
Publisert 7. sep. 2021 09:49 - Sist endret 8. sep. 2021 07:52