Ville fortsette med idrett - startet på trenerutdanning

Etter en begivenhetsrik karriere som kombinertutøver begynte Truls på trenerutdannelse hos oss.

Truls Johansen begynte på Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen på studiested Elverum i 2019. Etter å ha drevet med idrett i mange år og ha konkurrert både i kontinentalcup og verdenscup så var det et naturlig valg å fortsette med idrettsrelaterte studier.

- Jeg valgte bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen på grunn av min idrettsbakgrunn. Det er det jeg holdte på med hele livet selv og det føltes egentlig veldig naturlig å fortsette med noe innenfor dette fagfeltet.

Kombinerer studier med fulltidsjobb

Truls er en av studentene på HINN med individuelt tilrettelagt studieforløp. Slik kan han kombinere fulltidsjobb som trener hos Kollenhopp og assistent på jentelandslaget i kombinert med studier.

Akkurat nå tar han emner både fra andre og tredje året og er veldig takknemlig for denne muligheten. Han beskriver studiet som spennende, bredt og gøy.

- Det er et bredt studium der man får tilegnet seg variert kunnskap fra psykologi til biomekanikk om alt som har med kroppen å gjøre. Jeg synes det er veldig kjekt å studere ved siden av trenerjobben og parallelt kunne bruke det jeg lærer på skolen i mange reelle situasjoner.

Elverum er ikke et ukjent sted for Truls på 29 år. Han har nemlig vokst opp her og flyttet som 16-åring for å leve ut i idrettsdrømmen. Nå bor han i Oslo og pendler til studiestedet en gang i blant.

- Det er litt krevende å kombinere jobb med studier, men det er absolutt mulig å håndtere.  Heldigvis har jeg også god kontakt med medstudentene mine og den nye digitale hverdagene er også til min fordel. Studiestedet ellers er veldig flott tilrettelagt til studentene og vi på idrettslinjen har tilgang til testlabben som er veldig nyttig for oss som skal inn i det yrket.

Faglig tyngde blant foreleserne

Ifølge Truls har mange av foreleserne også erfaring fra idrettslivet selv, samtidig som de er faglig sterke og flinke til å formidle kunnskap på en veldig bra måte.

- Det første året hadde vi en god del praktisk undervisning på skolen der vi fikk prøvd ulike aktiviteter som orientering, svømming og turn. Dette var veldig artig og lærerikt. Fra andre året derimot velger man en spesifikk idrett man ønsker å fordype seg i og da er det mest fokus på teoretisk undervisning, men man får muligheten til å omsette det i praksis i løpet av praksisperiodene når man er ute i feltet og jobber innenfor den valgte idretten.

Studiet inkluderer en god del gruppeoppgaver, som for Truls var en fin mulighet for å bli bedre kjent med de andre:

- Jeg rekker ikke så mye sosialt på skolen, men har kontakt med folk fra klassen som jeg ble bedre kjent med, både skolemessig og i fritiden. Å jobbe med de andre i grupper var også en fin mulighet for sosialisering.

Gir et godt grunnlag for videre studier og arbeidslivet

Blant medstudentene til Truls er det folk med mange ulike bakgrunner og målsetninger knyttet til hva de ønsker å få ut av studiet. Ifølge Truls er det fint tilrettelagt til alle som er interessert i idrett og ønsker en fot innenfor det.

- Jeg synes at studiet fungerer bra for de fleste, uansett erfaring, bakgrunn og tilknytning til idrett. Så lenge du er interessert i idrett så er det ikke noe behov for spesifikk forkunnskap. Studiet gir et veldig fint grunnlag for de som ønsker å drive med idrett på heltid og utføre en god jobb. Man trenger selvfølgelig å skaffe seg erfaring for å bli god i det man driver med. Praksisen som er inkludert i studiet er en fin mulighet for å oppleve det ute i feltet. Deretter må man bare fortsette å skaffe seg arbeidserfaring over tid.

Vurderer videre studier

Når det gjelder videre utdanning etter fullført bachelorgrad så har ikke Truls bestemt seg ennå, men han har vært inne på tanken om å ta master. Han er mest interessert i idrettspsykologi som han beskriver som et veldig interessant emne på skolen og siden han har en god del erfaring fra tiden som utøver virker dette fagfeltet spesielt interessant.  

Studieomtale

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

Av Reka Hodgyai
Publisert 20. aug. 2021 14:29 - Sist endret 26. aug. 2021 10:17