Forskning

147 ph.d.-kandidater
10 disputaser hittil i 2021
4 ph.d.-programmer

Bli med på Forskningsdagene

"Fred og konflikt" er tema for Forskningsdagene fra 22. september til 3. oktober. Høgskolen står bak en rekke arrangementer.

Høgskolen i Innlandet har over 220 forskarårsverk, og forskarane våre publiserer nesten 500 bøker og artiklar i året innan ei rekke ulike fagfelt.

Forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid ved HINN skal bidra til å utvikla regionen vår. Vi skal vera relevante både internasjonalt, nasjonalt og regionalt.

Forskarane våre samarbeider tett med både arbeids- og samfunnsliv, påtar seg forskingsoppdrag og bidrar i offentlege utgreiingar og utval.

Bøker, pc og nøkkelsnor på et bord. HINN-logo sentralt plassert i bildet,

Våre doktorgradsutdanninger

Høgskolen i Innlandet tilbyr fire doktorgradsprogram. De fire doktorgradsprogrammene er nært knyttet til, og skal bidra inn mot, viktige områder i samfunnet rundt oss.

Bli kjent med våre forskere

Finn en forsker

Forskningsarrangementer

29. sep. 2021 10:00 - 15:00 , Præstgar’n, Snertingdal (ved Seegård kirke)

«Fred og konflikt» er tema for det årlige Boman-seminaret, og det nasjonale temaet for Forskningsdagene 2021.

29. sep. 2021 10:15 - 16:00 , Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer, auditorium G / digitalt via Zoom

Chukwuemeka Kevin Echebiri forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 29.09.2021. 

29. sep. 2021 12:00 - 12:30 , Litteraturhus Lillehammer

Hvordan fortelle så du når ditt publikum? Foredrag ved professor emeritus Brynjulf Handgaard ved Høgskolen i Innlandet.

Podcast

Vår forskning i sosiale medier

Høgskolen i Innlandet har en egen Facebookside for forskningsstoff og forskningsrelaterte nyheter.

Følg oss på Facebook