Forskning

147 ph.d.-kandidater
13 disputaser hittil i 2021
4 ph.d.-programmer

Høgskolen i Innlandet har over 220 forskarårsverk, og forskarane våre publiserer nesten 500 bøker og artiklar i året innan ei rekke ulike fagfelt.

Forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid ved HINN skal bidra til å utvikla regionen vår. Vi skal vera relevante både internasjonalt, nasjonalt og regionalt.

Forskarane våre samarbeider tett med både arbeids- og samfunnsliv, påtar seg forskingsoppdrag og bidrar i offentlege utgreiingar og utval.

Bøker, pc og nøkkelsnor på et bord. HINN-logo sentralt plassert i bildet,

Våre doktorgradsutdanninger

Høgskolen i Innlandet tilbyr fire doktorgradsprogram. De fire doktorgradsprogrammene er nært knyttet til, og skal bidra inn mot, viktige områder i samfunnet rundt oss.

Logoen til årets Forskningsdager i rødt og gult. En paraply, en eksplosjon, døde fisk og et tre.

Forskningsdagene

Årets Forskningsdager ble arrangert 22.september- 3.oktober. Les om og se mer fra arrangementene her.

Bli kjent med våre forskere

Finn en forsker

Forskningsarrangementer

28. okt. 2021 10:15 - 16:00 , Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, auditorium 3 / digitalt via Zoom

Morten Bjørnebye forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ved Høgskolen i Innlandet torsdag 28.10.2021.

29. okt. 2021 10:15 - 16:00 , Høgskolen i Innlandet, studiested Elverum, auditorium 4 / digitalt via Zoom

Friedolin Steinhardt forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet fredag 29.10.2021.

11. nov. 2021 11:30 - 12:00 , Digitalt arrangement

Høgskolen i Innlandet har sammen med  Sykehuset Innlandet og  NTNU satt i gang webinarserien «Forskningslunsj». Hit blir forskere invitert til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår på de tre institusjonene.

Podcast

Vår forskning i sosiale medier

Høgskolen i Innlandet har en egen Facebookside for forskningsstoff og forskningsrelaterte nyheter.

Følg oss på Facebook