Forskning

147 ph.d.-kandidater
15 disputaser hittil i 2021
4 ph.d.-programmer

Forskningsnytt

Høgskolen i Innlandet har over 220 forskarårsverk, og forskarane våre publiserer nesten 500 bøker og artiklar i året innan ei rekke ulike fagfelt.

Forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid ved HINN skal bidra til å utvikla regionen vår. Vi skal vera relevante både internasjonalt, nasjonalt og regionalt.

Forskarane våre samarbeider tett med både arbeids- og samfunnsliv, påtar seg forskingsoppdrag og bidrar i offentlege utgreiingar og utval.

Bøker, pc og nøkkelsnor på et bord. HINN-logo sentralt plassert i bildet,

Våre doktorgradsutdanninger

Høgskolen i Innlandet tilbyr fire doktorgradsprogram. De fire doktorgradsprogrammene er nært knyttet til, og skal bidra inn mot, viktige områder i samfunnet rundt oss.

Logoen til årets Forskningsdager i rødt og gult. En paraply, en eksplosjon, døde fisk og et tre.

Forskningsdagene

Årets Forskningsdager ble arrangert 22.september- 3.oktober. Les om og se mer fra arrangementene her.

Bli kjent med våre forskere

Finn en forsker

Forskningsarrangementer

29. nov. 2021 16:00 - 18:00 , Zoom

Kai Arne Hansen lanserer boka "Pop Masculinities: The Politics of Gender in Twenty-First Century Popular Music". 

1. des. 2021 10:15 - 16:00 , Norges idrettshøgskole

Ingeborg Barth Vedøy forsvarar sitt doktorgradsarbeid ved Norges Idrettshøgskole 01.12.2021.

3. des. 2021 10:15 - 16:00 , Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, auditorium 3 / digitalt via Zoom

Ana Lucia Lennert Da Silva forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet PROFF ved Høgskolen i Innlandet 3. desember 2021.

Podcast

Vår forskning i sosiale medier

Høgskolen i Innlandet har en egen Facebookside for forskningsstoff og forskningsrelaterte nyheter.

Følg oss på Facebook