Kombinerer master med jobb og familieliv

Behovet for faglig påfyll fikk Elin til å vende blikket mot høyere utdanning. Valget falt på master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier.

Elin Henjesand Kvam er 38 år og kommer fra Sogndal. Hun ble ferdig utdannet sykepleier i 2007 og helsesykepleier i 2013 og har jobbet som ledende helsesykepleier/fagleder siden 2017. Etter noen år i arbeidslivet kjente hun på et ønske om mer faglig påfyll for å heve egen kompetanse.  

Hun visste at hun ønsket å ta en master for å få mer faglig tyngde, men var opprinnelig usikker på hvilken retning hun skulle på. Men høsten 2020 fikk endelig hun som tidligere utdannet helsesykepleier anledning til å søke seg til masteren vår på studiested Lillehammer, noe som ble viktig for utdanningsvalget hennes.

Kom inn som utdannet helsesykepleier

- Høsten 2020 var første gang helsesykepleiere fikk muligheten til å være med på dette løpet ved HINN, så det at jeg endte med master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier var sånn sett ganske tilfeldig.

Siden dette er et nytt studium for helsesykepleiere, synes hun det blir spennende å se om emnene treffer med den bakgrunnen hun har.

- Etter fullført første semester av studiet har jeg veldig trua, sier hun.

Et tverrfaglig studium

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier søker å videreutvikle studentenes profesjonelle kompetanse og deltakelse i forebyggende og behandlende arbeid.

Elin synes det beste med mastergraden er at det er et tverrfaglig studium. Hun jobber tverrfaglig i jobben sin, og har veldig trua på at det er riktig å metode å jobbe for å hjelpe barn og familier på en best mulig måte.

- I diskusjoner og gruppearbeid får vi en tverrfaglig drøfting fordi vi får synspunkter fra flere fagfelt. Både barnevernspedagoger, lærere og helsesykepleiere med flere er med i diskusjonene, noe som er veldig lærerikt.

Å skrive en master tar tid. Elin har nå fullført sitt første semester, og er nettopp i gang med et nytt emne. Som tobarnsmor i fulltidsjobb ved siden av studiene er det mye å gjøre, men hun synes det går fint hittil.

- Det var viktig å få familien med på dette.  Jeg må være strukturert, og bruker kvelder i ukedagene på pensum etter at barna er lagt, i tillegg til at jeg setter av én dag i helgene.

Oppfordrer andre i samme situasjon til å ta master

Elin mener at kommende masterstudenter i samme situasjon som henne ikke skal være redde for å prøve hvis de har både lyst og mulighet til å bygge på med en master.

- Du må bare prøve, så lenge du har arbeidskapasiteten til det. Det er virkelig verdt det.

Hun understreker også at dersom studieløpet ikke er overkommelig, har du muligheten til å strekke ut løpet.

- Det er ikke nødvendigvis en viss dato man må være ferdig til, om det ikke går. Det er flere mulige datoer for innlevering.

Et fleksibelt studium

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier er et samlingsbasert studium. Elin hadde fire samlinger i forrige semester, og skal ha tre samlinger dette semesteret. Hun påpeker at flere studenter i kullet hennes er i samme livssituasjon som hun selv, noe som bidrar til forståelse fra flere parter.

- Når vi har møttes på samlinger har vi et godt miljø, og det er enkelt å holde kontakt både med medstudenter og forelesere digitalt.

Elin råder potensielle studenter til å tenke over hva man selv har kapasitet til, og hva som er realistisk å oppnå når det gjelder resultater.

- Hadde jeg gått for en A, kunne jeg ikke jobbet 100 prosent ved siden av for eksempel. Jeg har satt et realistisk mål for hva jeg blir fornøyd med, og må jobbe med å være strukturert i hverdagen.

Avslutningsvis sier Elin at det er viktig at flere helsesykepleiere vet om dette studieløpet, med tanke på at det er en ny mulighet for dem. Hun gleder seg til fortsettelsen, og er klar for å begynne med masteroppgaven til høsten.

Av Amanda Thomassen Westerheim
Publisert 20. aug. 2021 14:16 - Sist endret 26. aug. 2021 09:51