Erna Solberg åpnet konferanse om livslang læring

Konferansen Lillehammer Lifelong Learning samler 290 deltakere tirsdag og onsdag. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. 

De 290 påmeldte er fra 14 land, og kommer fra New Dehli i øst til Los Angeles i vest. Det er Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet som arrangerer konferansen. 

Det hele starter tirsdag klokka 15 med et internasjonalt program.

Statsminister Erna Solberg la i sin innledning vekt på den spesielt store betydningen av utdanning for voksne i disse tider, hvor pandemien har ført til økt arbeidsledighet i Norge, særlig blant unge, innvandrere og lavt utdannede.   

Onsdag holdes en nasjonal konferanse på norsk. 

Totalt blir det bidrag fra 50 innledere fra inn- og utland.  

Programledelsen er i SELLs lokaler på Storhove i Lillehammer, mens deltakerne er med digitalt fra rundt i verden. 

Utvikler livslang læring for framtida 

Konferansen avholdes annethvert år. Formålet er at deltakerne skal dele erfaringer og sammen sette utfordringer og løsninger på dagsorden for å utvikle livslang læring. 

– Deltakerne skal få en oversikt over trender og hovedlinjer innen fagfeltet livslang læring og eksempler og praksis fra høyere utdanning, arbeidsliv og politiske satsinger, sier direktør i SELL, Mette Villand. 

Programmet veksler mellom plenumsarrangementer og parallelle sesjoner. Nettverksbygging og den sosiale biten er naturlig nok vanskeligere å få til digitalt.

– Målsetningen er å gi deltakerne muligheter til å knytte kontakter for arbeidsdeling og læring, samt motivasjon for videre samarbeid innen fagfeltet. Det er ikke så enkelt å få til digitalt, men vi skal blant annet ha et digitalt nettverksarrangement etter det faglige programmet tirsdag, sier Villand.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, er glad for at høgskolen er vertskap for den internasjonale konferansen. 

– Livslang læring står høyt på agendaen, både i Norge og internasjonalt. HINN har i en årrekke bidratt substansielt ved å bidra til at mange voksne har økt sin kompetanse gjennom kurs og annen utdanning. Ny viten om voksnes læring er utviklet. HINN har høye ambisjoner for dette kunnskapsområdet, sier Skretting.

 

Av Erlend Moe
Publisert 16. feb. 2021 14:35 - Sist endret 21. des. 2021 16:53