Aktuelt - Side 3

Publisert 20. aug. 2021 14:10

Høgskolen ved Senter for livslang læring (SELL) fikk i 2018 i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle en nettbasert kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk, LK20, kalt fagfornyelsen. SELL skal nå videreutvikle kompetansepakken, og har startet et 2-årig utviklingsarbeid med en verdi på 3,7 millioner. 

Tre forfattere ved et bord på ei gate
Publisert 19. aug. 2021 12:51

I snart tre år har Tom Remi Kongsmo og Hege Christin Nilsson vært med i ei forskningsgruppe. De mener forskningen deres viser at mennesker med utviklingshemming bør få mer ansvar i arbeidslivet.  

Skogsmaskin jobber med å felle trær
Publisert 19. aug. 2021 10:02

Høgskolen i Innlandet er med når man endelig skal finne ut om skogbruket i Norge er en arbeidsplass for alle, eller om kvinnene forlater sektoren når de er ferdig utdannet.  

Publisert 19. aug. 2021 08:32

For første gang har forskere ved bruk av ulike typer sensorer sett på hva som skjer med elgen når den blir jaktet på med hund. Og konklusjonen er klar.