Institutt for organisasjon, ledelse og styring

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiestedene Lillehammer og Rena, og har 90 ansatte.

Instituttlederen heter Jens Petter Madsbu

Institutt for organisasjon, ledelse og styring tilbyr studier innen en rekke fagområder på master- og bachelornivå, fordelt på studiestedene Lillehammer og Rena. I tillegg tilbys det både samlingsbaserte- og nettbaserte studietilbud, på heltid-/deltid som er populære blant de som ønsker å studere ved siden av jobb.

Fagområder som ledelse, styring, beredskap- og krisehåndtering og internasjonale studier dekkes av ansatte fra vårt institutt.

På våre bevilgningsfinansierte studier har vi ca. 1650 studenter, i tillegg bidrar instituttet i flere eksternfinansierte studietilbud.

Instituttet har omlag 90 ansatte fordelt mellom studiestedene Rena og Lillehammer. Instituttets medarbeidere har bred praktisk og akademisk bakgrunn, og vår målsetting er å være tett på studentene, slik at hver enkelt student skal oppleve en god faglig progresjon i sitt studieprogram.

Instituttets forskningsaktiviteter har god faglig spredning i tråd med de forskjellige fagområdene som instituttet består av.