English version of this page
Dilara Valiyeva

Dilara Valiyeva

Stipendiat

E-post
dilara.valiyeva@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 05 90

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum