Handelshøgskolen Innlandet

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

To smilende studiner som kikker i samme bok.

Bli kjent med fakultetet

Vi forkortes ofte HHS, og holder til ved studiestedene Lillehammer og Rena.

Dekan Marit Roland er den faglige sjefen ved fakultet.

Fakultetsdirektøren heter Anne Christel Johnsgaard.

7278 studenter
300 ansatte

Handelshøgskolen Innlandet (HHS) tilbyr bachelor- og masterstudier innen økonomi og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys flere årsstudier og mindre studieenheter, herunder flere fleksible studier (samlingsbaserte og/eller nettbaserte).  

Fakultetet har studiesteder på Lillehammer og på Rena.

Fakultetet har bachelorstudier innen beredskap og krisehåndtering, ledelse og digitalisering, eiendomsmegling, internasjonale studier og historie, kulturprosjektledelse, Music Business (Management og Production), organisasjon og ledelse, psykologi, regnskap, reiselivsledelse, rettsvitenskap, serviceledelse og markedsføring, Sport Management, økonomi og administrasjon. Bachelorstudiene har tett samarbeid med sine respektive bransjer.

Mastergradsstudiene er innen innovasjon, miljøpsykologi, offentlig styring og ledelse (MPA), samt innen økonomi og ledelse (siviløkonomutdanning).

Fakultetets forskerutdanning er Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Handelshøgskolen Innlandet samler et stort fagmiljø, både på Lillehammer og på Rena, og fakultetets ansatte driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet innen fagområdene. Fakultetet har en egen enhet for eksternfinansiert virksomhet. Gjennom enheten organiseres både utdannings-, forsknings- og utredningsoppdrag som finansiertes av kunder o.a. oppdragsgivere.

Arrangementer

25. nov. 2021 09:00 - 26. nov. 2021 14:30 , Scandic Lillehammer Hotel

NEON-dagene 2021 på Lillehammer har nå åpnet for påmelding.

Her finner du oss

Kontaktinformasjon