Handelshøgskolen Innlandet

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

To smilende studiner som kikker i samme bok.

Bli kjent med fakultetet

Vi forkortes ofte HHS, og holder til ved studiestedene Lillehammer og Rena.

Dekan Marit Roland er den faglige sjefen ved fakultet.

Fakultetsdirektøren heter Anne Christel Johnsgaard.

7278 studenter
300 ansatte

Handelshøgskolen Innlandet (HHS) tilbyr bachelor- og masterstudier innen økonomi og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys flere årsstudier og mindre studieenheter, herunder flere fleksible studier (samlingsbaserte og/eller nettbaserte).  

Fakultetet har studiesteder på Lillehammer og på Rena.

Fakultetet har bachelorstudier innen beredskap og krisehåndtering, ledelse og digitalisering, eiendomsmegling, internasjonale studier og historie, kulturprosjektledelse, Music Business (Management og Production), organisasjon og ledelse, psykologi, regnskap, reiselivsledelse, rettsvitenskap, serviceledelse og markedsføring, Sport Management, økonomi og administrasjon. Bachelorstudiene har tett samarbeid med sine respektive bransjer.

Mastergradsstudiene er innen innovasjon, miljøpsykologi, offentlig styring og ledelse (MPA), samt innen økonomi og ledelse (siviløkonomutdanning).

Fakultetets forskerutdanning er Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Handelshøgskolen Innlandet samler et stort fagmiljø, både på Lillehammer og på Rena, og fakultetets ansatte driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet innen fagområdene. Enheten Senter for livslang læring(SELL) jobber med utdanning og forskning på oppdrag for arbeids- og samfunnsliv.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Her finner du oss

Kontaktinformasjon

E-post: handelshogskolen@inn.no

Dekan Marit Roland

Prodekan utdanning Inge Brechan

Prodekan forskning Gudbrand Lien

Ph.d.-leder Martin Rønningen

Fakultetsdirektør Anne Christel Johnsgaard

EFV-SELL leder Mette Villand

 

Studieadministrasjonen ved HHS

Alle ansatte ved HHS