English version of this page
Torhild Andersen

Torhild Andersen

Høgskolelektor

E-post
torhild.andersen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 11
Mobilnummer
+47 911 62 441

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum