Årsstudium i krisehåndtering

Hva må til for å håndtere en nasjonal eller internasjonal krise? I dette studiet får du mer kunnskap om beredskapsplanlegging og kriseledelse, samt håndtering av internasjonale militære og humanitære operasjoner.

Studiested
Rena
Studiet varer
2 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Håndtering av katastrofer og kriser nasjonalt og internasjonalt får stor oppmerksomhet fra myndigheter og massemedier. Kriser skjer uventet med hensyn til tid, sted og type hendelse. Det stiller store krav til krisehåndtering av organisasjoner som blir berørt direkte og indirekte. Det er behov for økt kompetanse om krisehåndtering som retter oppmerksomheten mot fasene i krisen og dens årsaker.

Årsstudium i krisehåndtering har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på kriser, og bærebjelkene i studiet er organisasjon, kommunikasjon og samvirke, nasjonalt og internasjonalt.

Studiet er på deltid, samlingsbasert på studiested Rena over to år, og kan kombineres ved siden av jobb. 

Jobbmuligheter

Etter endt studium vil du ha et godt faglig grunnlag for stillinger med ansvar for beredskap og krisehåndtering. Aktuelle arbeidsoppgaver finnes innen forsvar, politi, brann og redning, helse, private sikkerhetsselskaper, samt kommunal, fylkeskommunal og nasjonal beredskap.

Praktisk informasjon

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med 4-5 todagers-samlinger i halvåret på studiested Rena (ikke nettbasert undervisning).

Samlingsdatoer for deg som begynner høsten 2021 finner du her.

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (delta på samlinger, lese pensum, jobbe med oppgaver m.m).

Eksamen

Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Årsstudiet gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, både et 3-årig bachelorstudium og en fri bachelorgrad. 

Med en  Bachelor i beredskap og krisehåndtering kan du fordype deg enda mer i beredskap og krisehåndteringsfag. 

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. 

Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette dine studier hos oss og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) med fordypning kriseledelse eller du kan kvalifisere for opptak til andre masterprogrammer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere universiteter og høgskoler både i Norge og i utlandet.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller;

{{name}}
Studieveileder

Studieprogramansvarlig